Debatt

Behold Tastaveden skole!

DEBATT: Stavanger SV vil stemme mot rådmannens forslag om å legge ned Tastaveden skole.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av Eirik Faret Sakariassen, Stavanger SV

En god barndom varer hele livet – og i generasjoner. Det er SVs mål at Stavanger skal være en by det er godt å vokse opp i for alle barn. Og det skal være en by hvor foreldre vil bli boende eller flytte til. Skal vi få til det må de store kuttene slutte, og vi må starte opptrappingen av budsjettene til barn og unge. Hvis vi vil at barnefamilier skal bli boende i byen vår må vi ikke finne på å legge ned skoler.

Barn og unge er 20 prosent av befolkningen, men 100 prosent av framtida. Derfor vil SV fortsette satsingen på framtida! Stavanger har en nedgang i antall barn fra 0-5 år, og det er en utfordring for kommunen i tiden fremover.

LES OGSÅ: Frykter nedleggelse av Tastaveden skole

Det er viktig å drive politikk for å endre konjunkturer som bidrar til negativ utvikling. Å føre en aktiv og offensiv politikk for barn og unge vil gjøre det attraktivt for flere barnefamilier å velge Stavanger som sin hjemby. Hvis vi ikke innfører aktive tiltak for å tiltrekke oss barnefamilier vil vi få en «forgubbing». Det vil SV motvirke. Da må vi gjøre noen politiske veivalg.

SV mener partiene i kommunalstyret for miljø og utbygging (KMU) har ansvaret for at Tastaveden skole nå foreslås nedlagt. Høyre, Frp, Ap, V, Pp, MdG, FNB stemte for at «Det skal snarest utarbeides og fremlegges egen sak om skolekapasitet for ungdomsskoler i Tasta bydel med både elevframskrivninger og mulighetsstudiene for Tastarustå og Tastaveden skolen som underlag. Dette innebærer at arbeidet med Tastaveden skole stilles i bero inntil dette er avklart.» SV er ikke representert i KMU, men ville gått mot dette.

LES OGSÅ: – Ofrer skolemiljøet for å spare penger (RA+)

Barn, unge og foreldre på Tasta og Kampen har med god grunn forventet at de skal ha ungdomsskoletilbud i sitt nærområde. Og det er mye med måten Tastaveden skole drives på som er verdt å ta vare på. Elevene fullfører videregående i større grad enn snittet, de har lavt sykefravær og skolen er en sentral del av miljøet i den delen av Tasta bydel.

Stavanger SV støtter elevene, foreldrene og lærerne som kjemper mot skolenedleggelsen. Det vil vi også gjøre når vi skal stemme over saken. Da går våre stemmer for å opprettholde skolen og rehabilitere skolebygget!

Mer fra: Debatt