Debatt

Velferdsprofitører på ville veier

Arbeiderpartiet må på banen og forklare hvorfor de mener det er greit at private beriker seg på barnehager.

Foto: NTB scanpix
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av: Ole Kvadsheim, førstekandidat for Rødt Rogaland

Arild M. Olsen fra Private Barnehagers Landsforbund og Jens Schei Hansen fra barnehagegiganten Espira prøver i sine svar til meg den 23. og 24. mai, å svare på hvorfor aksjeselskaper burde få drive og ta ut profitt fra norske barnehager. Mens Olsen nøyer seg med å stemple samtlige poeng i mitt opprinnelige innlegg som løgn og fanteri, har Hansen i det minste tatt seg tid til å formulere et svar som gjør rede for hva Espira mener om profitt i velferd, og hva han konkret mener er feil i mitt innlegg. Ikke så veldig overaskende mener Espira at de selv gjør barnehagesektoren bedre gjennom sitt nærvær.

Hansen henger seg opp i at jeg skriver at kommersielle selskaper er avhengige av å kunne ta ut profitt fra virksomheten. Dette burde ikke være en kontroversiell påstand, da Espira selv, i sitt høringssvar til regjeringen den 26.07.2010 var tydelige på at det er nettopp meravkastningen som gjør det aktuelt for selskapet å investere i norsk barnehagesektor. Årsaken er naturligvis at Espira som et børsnotert selskap er helt avhengige av å kunne levere et overskudd til sine eiere som overstiger ordinær bankrente. Har Espira endret mening på dette området siden høringssvaret ble skrevet – eller enda viktigere, har eierne av Espira skiftet mening? I så fall kan de jo bare gå over til å bli en ideell stiftelse, og på den måten få fred fra plagsomme Rødt-politikere som krever at hver skattekrone bevilget til barnehager skal gå til å drifte barnehager.

Faktum er at gigantselskapene som i dag håver inn enorme summer på å drifte barnehager, asylmottak, barnevern og renovasjon ikke gjør det fordi de er så lidenskapelig opptatt av barnas beste, søppeltømming eller asylsøkeres velferd. Grunnen er at det er penger å hente i sektorene. Jeg tviler ikke et sekund på at de ansatte, uansett om foretaket er privat eller offentlig, har et hjerte for arbeidet de gjør. Hvis ikke hadde de neppe jobbet der med tanke på lønnen de mottar. Eierne er i midlertid nødt til å primært tenke avkastning når de foretar sine investeringer.

Hansen nekter også for at Espira opererer i skatteparadiset Guersey. Espira er i midlertid eid av Svenske Academedia som igjen er eid av investeringsfondet EQT på Guernsey, som igjen Argentum har eiendeler i. Resultatet er at skattepenger som er bevilget til å sikre gode barnehager finner veien til bankkontoer i skatteparadiser. Hansen driver ren tåkelegging når han i sitt innlegg nekter for dette.

Når jeg i mitt innlegg skrev at kommersielle aktører sparer penger på å kutte i pensjonene til de ansatte siktet jeg til gjennomsnittet i sektoren og ikke Espira som isolert fenomen. Telemarksforskning lagde i 2016 rapporten «kostnader i barnehager 2014» på bestilling fra utdanningsdirektoratet. Et av funnene var at 95 % av de kommersielle barnehagene har lavere pensjonsutbetalinger enn hva tilskuddene deres fra det offentlige tilsier at de burde ha. Velferdsprofitørene i barnehagesektoren mottar nok støtte til å betale 13 % av lønnskostnadene i pensjonsutbetalinger. Likevel lå gjennomsnittet i 2014 på mellom 7 og 8 %. Restbeløpet står eierne fritt til å disponere etter eget forgodtbefinnende.

Kjernen av denne debatten er spørsmålet om hvorvidt det er greit eller ikke at private skal kunne berike seg selv på våre skattekroner og profitere på barnehager. At velferdsprofitører som Espira ikke har noe problem med dette, er ikke noe sjokk. Jeg håper imidlertid at Arbeiderpartiet, som mitt opprinnelige innlegg var rettet mot, vil tørre å komme på banen og forklare hvordan de kan mene at dette er greit.