Debatt

Veivalget 2017 – en ny retning

KRONIKK: Det er så utrolig mye som er verdt å ta vare på med Norge; tilliten mellom folk er høy, vi har fortsatt en sterk velferdsstat og vi er heldigvis utenfor et kriserammet EU.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av: Eirik Faret Sakariassen, Rogaland SVs 2. kandidat til Stortinget

Vi har mye å være stolt av. Mye å forsvare. Men vi har jammen mye å ta tak i også.

Tidene vi lever i har en skygge over seg. Jeg er bekymra. Bekymra over et samfunn som beveger seg sakte, men sikkert i feil retning, mot økte forskjeller.

1765 unger i Stavanger vokser opp i fattigdom. Ikke cirka 1700. Ett tusen syv hundre og sekstifem helt ekte unger. Og de er ikke alene. I Norge er det over 98.000 unger som vokser opp i samme fattigdom. Hvor sterkt er egentlig fellesskapet vårt, når vi vet at unger må vokse opp med følelser av skam og utenforskap? Dette kan vi og må vi gjøre noe med!

Vi skal ta kampen mot ulikhet og fattigdom. Barnetrygden er en av de mest effektive metodene for å bekjempe fattigdom i barnefamilier. SV vil derfor øke barnetrygden. Siden 1996 har barnetrygden stått stille, og det har ført til at mange tusen barn har vokst opp i fattigdom. SV krever en kraftig, årlig opptrapping av den universelle barnetrygden for å løfte tusenvis av unger og barnefamilier ut av fattigdom.

Vi skal ha en profittfri velferd. Omsorg er omtanke, ikke butikk. Grunnleggende velferd er derfor fellesskapets oppgave, ikke markedets. Hver eneste velferdskrone skal komme innbyggerne til gode, ikke gå til profitt for eierne av kommersielle foretak. SV vil stoppe muligheten til å ta ut profitt fra velferdstjenester som skattefinansieres, vi vil prioritere å innføre dette i barnehager, barnevern og asylmottak. I tillegg skal vi håndheve dagens profittforbud i skolen.

De siste årene har 40.000 mennesker mistet jobbene sine bare i oljebransjen. Og selv om arbeidsløsheten totalt har gått noe ned i det siste, så er det fortsatt 124.000 arbeidsløse mennesker som sliter med å betale huslånet, som ikke har råd til ferie med ungene sine, og som går en usikker framtid i møte.

Samtidig har vi en regjering som ikke gjør noe som helst for å motvirke arbeidsløsheten. En regjering som fortsatt tror at skattelettelser på magisk vis skaper arbeidsplasser. En regjering som har lagt til rette for at langt flere må gå til midlertidige stillinger framfor fast jobb. En finansminister som lukker øynene og sier til Stortinget at forskjellene ikke øker. En statsminister som ikke ville kalle det hele en krise. Men dette var og er en krise, en stor krise.

Også blant dem som er i jobb, øker forskjellene. Omfanget av sosial dumping og arbeidslivskriminalitet øker. Vi er i ferd med å få en ny gruppe underbetalte arbeidere. Regjeringen sier de er så opptatt av å bekjempe kriminalitet, men akkurat denne kriminaliteten lar de bare skje.

Mange setter pris på at politikere snakker rett fra leveren, men at de ellers styrer med hodets klokhet og hjertets raushet.

Regjeringen har tatt leveren til et nytt nivå. Leveren har blitt politisk styringsorgan. Flere av statsrådene nøyer seg ikke lenger med å snakke fra leveren. Nå har vi statsråder som styrer rett fra leveren.

Rett fra levra vil jeg si: Det er tid for mer hjerte i politikken i Norge!

Jeg hadde aldri trodd jeg skulle sitere Ronald Reagan i en 1. mai-tale, men i min tale i Byparken i år gjorde jeg et unntak. Han spurte en gang: Are you better off than you were four years ago?

Det er sikkert noen som har det bedre enn for fire år siden. Jeg vet om noen som har det mye bedre. De aller rikeste i Norge spretter champagnen hver gang den blå regjeringen legger fram et statsbudsjett. Men mange har det ikke bedre.

Jeg tror alle her ser at Norge er et helt annet land i dag enn for få år siden. I september er det valg. Da skal hver og en av oss ta med oss våre håp, drømmer og idealer inn i stemmelokalet og ned i stemmeurnene. Da kan vi si hva vi syns om de siste fire årene og hva vi ønsker for de kommende fire årene.

Her er noen av mine tanker:
• Det er 124 000 arbeidsløse mennesker – flere enn under finanskrisen
• Det er færre lærere
• Klimagassutslippene går opp
• Arbeidsmiljøloven er kraftig svekket
• Det er innført store skattekutt for de aller rikeste
• Forskjellene øker, etter 8 år med rødgrønn regjering, hvor forskjellene gikk ned

Så jeg spør: Er Norge et bedre land nå enn det var for fire år siden? Siden svaret er nei, så finnes det heldigvis gode alternativer til Høyre og Frp. Stem for en ny regjering. Men stem jammen meg også for en ny retning. Vi trenger en regjering som gjør noe med de økende forskjellene, som ikke bare skriker «Ulv, ulv!»

Vi lover å bidra til å kaste den sittende regjeringen. Men SV skal stille tøffe krav. Vi vil ha en ny regjering – og vi vil ha en ny retning. Den beste måten å få en radikal regjering, framfor en regjering som lener seg mot sentrum, er å sørge for at SV blir størst mulig!

Hvis vi lar forskjellene øke i dag, får vi et kaldere samfunn i morgen. Derfor vil SV ta kampen for et varmt samfunn. Det er ikke bare et løfte, det er også en invitasjon. Bli med oss og ta kampen. Valget i september blir et veivalg. Skal vi fortsette veien mot økte forskjeller, eller skal vi snu denne utviklingen?

Mer fra: Debatt