Debatt

Barnetrygd uten byråkrati

DEBATT: SV foreslår en rekordøkning i barnetrygden, skriver Eirik Faret Sakariassen.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av: Eirik Faret Sakariassen, 2.-kandidat til Stortinget, Rogaland SV

Det er 98.000 unger i Norge som vokser opp i vedvarende fattigdom. 6600 av disse bor i Rogaland. Jeg stemmer SV fordi jeg ikke tåler tanken på at unger skal leve i fattigdom.

Barnetrygden bekjemper fattigdom. Den har stått stille i tjue år. Hadde den ikke gjort det, ville tusenvis av barnefamilier sluppet fattigdom. Men samfunnet har ikke penger både til store skattekutt for den økonomiske eliten og bedre råd til de som har minst samtidig. Norge må velge.

Alle barnefamilier får mer å rutte med samtidig som fordelingen sikres gjennom at de med høy inntekt betaler mer skatt. Barnetrygden må økes generelt, og samtidig ha særlige satser for dem som lever i familier som er spesielt utsatt for fattigdom, som aleneforsørgere og familier med mange barn.

Mens SV går til valg på å øke barnetrygden for alle, vil Venstre at den skal behovsprøves. Staten skal altså løpende sjekke inntekten til 672 000 voksne som mottar barnetrygden. Eventuelt husstandene til 672 000 voksne og deres ektefeller/samboere. Det må gjøres helt løpende hvis man skal unngå enorme baksmeller.

Da Venstre spurte Barne- og likestillingsdepartementet svarte de slik:

«En inntektsprøvd barnetrygd vil være betydelig mer komplisert å administrere, og det vil sannsynligvis ikke være mulig å videreføre dagens maskinelle behandling av ordinære barnetrygdsaker. Inntektsprøving kan gi behov for ressurskrevende etterkontroller.»

SV foreslår en rekordøkning i barnetrygden, som er det mest presise virkemiddelet for å treffe de mest vanskeligstilte familiene, samt skattekutt til alle lavtlønte mennesker i Norge. Der Venstre vil bidra til mer byråkrati, setter SV kreftene inn på å gjøre mest for dem som har minst.

Mer fra: Debatt