Debatt

Kronikk: Hva skjer med våre eldre?

Som pårørende til en gammel mor og selv snart pensjonist, blir tilbudet og mulighetene for et innholdsrikt og meningsfullt siste «kapittel» mer og mer viktig.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av: Helge Dagfinn Andersen, vara til Stavanger bystyre (SV)

De fleste av oss har arbeidet siden vi var ferdige med utdanningen, har blitt trukket for skatt og pensjon i alle år, med ønske om at alderdommen skal bli en god tid. Levevilkårene er forandret siden våre besteforeldre levde. Vi lever lengre, vi vil helst bo i våre leiligheter/hus så lenge vi kan, men tiden kommer da vi tenger hjelp for å gjennomføre dagene på en god måte.

Hva slags liv er det eldre mennesker ønsker? Ingen ønsker å sitte og stirre i veggen kveld etter kveld, og kikke på TV, med hendene i fanget uten å ha noe å gjøre, få eller ingen mennesker å snakke med.

Dette vil Sosialistisk venstreparti (SV) i Stavanger prøve å forandre på. Vi ønsker aktiviteter tilbake i norske sykehjem. Det må være tid for de ansatte til samtale, se og bla i fotoalbum, nyte måltidene, tid til spill og kreative oppgaver. Før hadde sykehjemmene ansatt personer som aktivitører og hjelpere til meningsfulle aktiviteter.   Det er det ikke lengre lønnsmidler til.

Hjemmehjelpere, sykepleiere, fagutdannede og ansatte med lang praksis kommer hjem til mennesker med hjelpebehov opptil tre ganger om dagen, det er bra.  Men ofte kan det komme 10-15 forskjellige personer i løpet av en 14 dagers tid.  Det blir ofte svært forvirrende og utfordrende for de som bor hjemme. Veldig ofte har de dårlig tid. Dette ønsker SV å forandre på. Det handler om verdighet og trygghet. Det trengs midler til faste hele stillinger slik at det blir mindre bytte på folk hjem til de eldre.  SV vil prioritere dette høyt i sitt alternative budsjett for 2017.  Her må vi «løfte i flokk» og finne strategier og økonomi til arbeidet.

Ansatte på sykehjemmene trenger å tenke kreativt i forhold til våre eldre.  Ansatte trenger påfyll av ideer, kreativitet og effektivitet i arbeidet. Det betyr kurs og veiledning i hvordan tiden med de eldre skal tilbringes. Å jobbe med mennesker krever innsikt og forståelse. Eldre mennesker er som folk flest; ulike.  Jeg ser at mye av tiden for de ansatte går med til å hjelpe de eldre til toalettbesøk, dusj og stell, få dem opp og av senga og hjelpe til å komme i senga, til mat(mating) og medisiner. De gamle har forskjellige ønsker og behov. For å holde gleden og kreativiteten oppe bør de ansatte av og til stoppe opp, evaluere det de holder på med og gjerne kurses i nye måter å bruke tida bedre sammen med de eldre.

Våre nye landsmenn har fra sin kultur stor respekt for våre eldre og vil gjerne jobbe på sykehjem og med hjemmehjelpsarbeid. Det er bra, flere hender trengs.  Det som er viktig for dem er at de må kunne snakke og forstå norsk godt.  De bør før de jobber alene på avdeling/hjemmehjelp ha et norsknivå på B1.  Det vil si et språk som kvalifiserer til videregående opplæring. Det er hyggelig at mange innvandrere/introduksjonselever vil ha praksis ute på sykehjemmene. Det er gratis arbeidskraft for sykehjemmene, elevene må få god oppfølging sammen med ansatte som forstår språket og kjenner rutinene på et sykehjem.

Kan personer fra NAV, være med å hjelpe til på sykehjemmene? Jeg har en niese som er glad i folk, kreativ og smilende. Hun får avklaringspenger fra NAV, er noe funksjonshemmet, men full av initiativ og arbeidslyst. Det er nok flere slike personer som kunne tenke seg å skape liv ute på sykehjemmene, gå korte turer, få eldre med seg på kulturarrangement både inne og ute,og lese aviser og bøker høyt. Dersom de kan spille et instrument, er glad å synge er det veldig bra.

Nedbemanningen på sykehjemmene fører til mindre tid til omsorg og pleie av den enkelte.  SV vil satse mer på sykehjem. Eldre må ikke bli en utgiftspost, vi må tenke kreativt og romslig slik at våre eldre kan få en verdig alderdom.  Det skulle ikke være nødvendig å plassere folk på et rom med en ukjent person, det grenser mot uverdighet og overkjøring.

Som i skolen må de ansatte i store deler av arbeidstiden skrive rapporter og andre skriftlige oppgaver.  Mest mulig tid av arbeidstiden bør brukes med og sammen med beboerne.

SV ønsker at de eldre skal bli sett og tatt vare på. På et sykehjem bør det være aktiviteter for dem som ønsker og er i stand til det.  Noen oppgaver kan gis til beboerne, de som kan delta bør få anledning til det selv om det ikke går så fort, som når de ansatte lager maten, bretter kluter, samt mye mer. Deltakelse er viktig, som i livet ellers.

Rådmannen i Stavanger foreslår kutt og reduksjoner for våre sykehjem og til hjemmehjelpen i årene som kommer. Dette vil ikke SV være med på.  Vi som ennå jobber og klarer oss godt bør bidra med mer, både tid og penger for å gi våre eldre den alderdommen de fortjener.  Det er så hyggelig at mange lag, foreninger og privatpersoner vil bruke noe av sin tid på våre eldre.  Vi leser at på Storhaug etableres et lokalt Folkeakedemi.  Beboere på Tasta Sykehjem får besøk av stjernekokkene fra Renaa, det servers kamskjell, torsk og reinsdyr på demensavdelingen. Frivillige besøker de eldre, ja på Tasta sykehjem har de kjøpt inn to elektriske sykler med egen vogn til de eldre slik at de på fine dager kan bli syklet rundt i nærmiljøet. Snakk om kreativitet!

Hvordan finne penger til slike aktiviteter på flere av byens sykehjem? Hvis vi vil gi alle som bor på sykehjem eller får hjemmehjelp et bedre liv trengs det midler til aktiviteter. Det er et politisk valg. SV vil prioritere en meningsfylt hverdag for byens eldre.

Mer fra: Debatt