Debatt

Kronikk: Fraværsgrense fører til frafall

Samtidig som statsministeren spiller Pokémon Go under stortingsmøter, har regjeringen hennes innført strenge fraværsregler fordi de forventer at elevene møter på skolen og følger undervisningen selv om de er syke, skriver SV-politiker Eirik Faret Sakariassen.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av: Eirik Faret Sakariassen, Stavanger SV

I går arrangerte Stavanger Sosialistisk Ungdom (SU) med flere andre demonstrasjon mot fraværsreglene Ap, Høyre, Frp og Sp har innført.Over hele landet har elever demonstrert mot disse reglene, som kan føre til at man mister muligheten til å få karakterer i ulike fag. Syns vi det er klokt å gjøre det vanskeligere for elever å fullføre videregående opplæring?

Kort fortalt er det slik at elevene må dokumentere alt fravær over 10 prosent med bekreftelse fra lege. Dette har ført til fulle legekontor og mer skolebyråkrati. Mistillit til ungdommer ligger til grunn.
Høringen viser at det er bred skepsis i Skole-Norge, og at både elever, lærere og kommunene mener regjeringen har lagt fram noe som er for rigid. Av høringsinstansene støtter både KS, Blå Kors, Forandringsfabrikken, Voksne for barn, Skolenes Landsforbund og Elevorganisasjonen SVs forslag om å skrote fraværsgrensen.

God moral er bra. Men mye tyder på at partiene som stemte for fraværsgrensa mener dobbeltmoral er dobbelt så bra. For selv har stortingsrepresentantene (av ulike grunner) høyt fravær fra komitémøter i Stortinget: Høyres stortingsrepresentanter har vært borte fra sitt komitéarbeid 15,5 prosent av møtene, og regjeringspartner Frp 19 prosent. Arbeiderpartiets representanter var fraværende 25,3 prosent av møtene og Senterpartiet topper lista med 31,8 prosent. Er det mindre viktig at stortingsrepresentantene er der de skal være enn at elevene er det?
Fraværsgrensa har ført til lange køer på fastlegekontorer over hele landet og at syke elever kommer på skolen i frykt for å stryke i fag – akkurat slik vi fryktet!

Fraværsgrensa er en drop out-garanti. Man må heller ta tak i grunnene til fravær gjennom flere helsesøstre, bedre skolemiljø og flere gode lærere.
I norsk skole har vi et alt for stort frafall. I Rogaland var det i skoleåret 2014/2015 26 prosent som ikke fullførte videregående opplæring, i følge tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Det er et altfor høyt tall. Omtrent en av fire ungdommer fullfører ikke. Det kan det være mange årsaker til, men vi vet at mange unge sliter med psykiske sykdommer, lever i et stort forventningspress fra mange kanter og veldig mange har kronisk søvnunderskudd.

Alle er enige om at det beste er om elevene er på skolen. Men rigide regler er neppe den beste medisinen. Vi vet at mange elever som går ut av 10. klasse er svært lite motiverte for skolen. Jeg har alltid sagt at kampen mot frafall i videregående skole må starte på grunnskolen.
SV ønsker følgende for å redusere frafallet:

Vi må sikre at alle elever får særskilt oppfølging tidlig. I Finland får nesten alle elever spesialundervisning i de første årene på skolen, for å sørge for at alle kan de grunnleggende ferdighetene lesing, regning og skriving. Hvis du sliter med én eller flere av disse har du store vansker i mange fag.
Noen av oss lærer fra hodet til hendene, andre fra hendene til hodet. Skolen skal være for alle, uansett om du lærer best gjennom praktisk eller teoretisk undervisning. Allikevel har vi for lite praktisk undervisning i skolen. En skole som blir for teoritung er ikke til det beste for elevene. SV fikk derfor innført praktiske valgfag i ungsomsskolen, og vil jobbe for at det blir lagt opp til mer praktisk undervisning i flere fag.

Vi må styrke helsesøstertjenestene, slik at skoleungdommer har et nært helsetilbud for oppfølging av sine problemer og helseplager. Vi må styrke rådgivningstjenesten både på grunnskole- og videregående skolenivå.
Høyres skolepolitikk bærer stadig større preg av mistillit til både lærere og elever: de vil styre lærernes arbeidstid mer, innføre anonym retting av prøver og sette så strenge krav for elevene at mange vil droppe ut. I tillegg gjør de det vanskeligere å søke seg inn på lærerutdanningen: en student som vil bli engelsklærer, med sekser i engelsk, men treer i matte kan ikke søke lærerutdanning. Men en student med treer i engelsk og sekser i matte kan bli engelsklærer. Forstå det den som kan.

Fraværsgrensen kan bli en frafallsgrense, som øker frafallet i videregående skole ved å tvinge skolene til å gi opp sårbare elever. Skal vi få ned frafallet må de mest utsatte elevene følges opp, ikke gis opp.

Så hva er viktigst for oss? At elevene fullfører, om enn med noe fravær? Eller at vi sørger for at ennå flere unge ikke har videregående opplæring? SV og jeg stoler på ungdommer. Det har vi all grunn til. Det burde Høyre og FrP i regjeringa også prøve. Hvis ikke kan vi jo si at ungdommer ikke har noen grunn til å stole på Høyre og Frp.

Mer fra: Debatt