Debatt

«Landstrøm må være del av den nye sentrumsplanen»

Stavangers bykjerne skal foredles med den nye sentrumsplanen. Flere skal få bosette seg i sentrum, vi skal få mer handel, tilby flere arbeidsplasser, og få flere grøntområder. Gående og syklende skal få prioritet framfor de som velger å kjøre bil. Målet er å redusere utslippene av klimagasser og få byen vår til blomstre, skriver SV-politikerne Heidi Bjerga og Heidi Leite.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av Heidi Bjerga, gruppeleder for SV i fylkestinget, og Heidi H. Leite, bystyremedlem for SV

Se for deg en sommerdag midt i byen. Det yrer av mennesker. Et digert cruiseskip ligger i havnen. Liv på Torget. Kollektivtilbudet fungerer så godt at de fleste lar bilen stå hjemme. Bussene er elektriske. Hurtigruten går ikke lenger nordover fra Bergen, men fra Stavanger. Luften føles ren. Det er fordi Stavanger Havn og kommunen, med støtte fra Enova, har lagt opp til landstrøm til alle skip, både cruisetrafikk, godstransport og supplybåter i den nyoppussede havnen vår. Busser kan lades der, slik at utstyret utnyttes til fulle. Dette er SVs drøm.

Et stort cruiseskip som ligger åtte timer til kai i Stavanger slipper ut like mye NOx som 10.000 personbiler som kjører fra Stavanger til Oslo. I tillegg bruker cruiseskipet like mye energi som 1500–2000 leiligheter.

Stavanger har i år anløp av 162 cruiseskip, og får sin dose av utslippene. NOx-utslipp bidrar til luftveissykdommer, dannelse av ozon nær bakken og gir sur nedbør. NOx bidrar først og fremst til lokal forurensing.
Det gledelige er at det er mulig å gjøre noe med dette. SV støtter Bellona som ønsker å bygge ut 28 havner med landstrøm i Norge.

Frederic Hauge fra Bellona sier i NRK 18. august at tomgangskutt vil gi massiv miljøgevinst. CO2-utslippene kan reduseres med hele 36.000 tonn hvis cruise- og godsskip slipper å ligge på tomgang, men kan koble seg på landstrøm.

I motsetning til Ap som vil tappe Stavanger Havn IKS for kapital, ønsker SV at Stavanger Havn bidrar til at vi får landstrøm. Kommunen og Havnen bør søke Enova om støtte til dette. Enova etablerte en støtteordning med søknadsfrist i februar, hvor 82 millioner ble delt ut til tretten havner for landstrømetablering. Ny søknadsfrist er 15. september, og Enova søker flere havneeiere og andre aktører som ønsker å etablere landstrømanlegg i norske havner. SV støtter Bellona i at regjeringen må øke potten til Enova, for å sikre raskere omstilling i tråd med Parisavtalen.

Byene har et særskilt ansvar til å bidra til reduksjon av utslipp. Dette sa statsminister Erna Solberg i forbindelse med rapporten Seizing the Global Opportunity som ble lagt fram i juli i fjor. På den måten vil cruiseaktørene følge opp regjeringens mål om å redusere utslipp. SV forventer at statsministeren følger opp dette, både i Nasjonal Transportplan og i statsbudsjettet.

Det står per i dag ingenting om etablering av landstrøm i høringsforslaget til transportplanen. SV foreslo å ta dette med, men fikk kun støtte fra MDG og Senterpartiet i høringssvaret fra fylket.

Den nye sentrumsplanen skal opp til høring 30. september. Planen er et godt utgangspunkt, og hvis vi får ned utslippene i Stavanger, blir byen vår et bedre sted å leve. Samtidig bidrar vi til en renere klode. SV mener at landstrømetablering må være del i den nye sentrumsplanen.

Klimaavtalen i Paris gir verden klar beskjed: Den globale temperaturen må ikke stige mer enn 1,5 grad. Mennesker over hele verden kjenner allerede følgene på kroppen i form av ekstremvær, dårligere matsikkerhet og drikkevann. Vi vet at flyktningstrømmen vil øke som følge av klimautfordringene. Klimarettferdighet betyr at rike land som Norge må lede an og kutte i egne utslipp. For at Norge skal bidra med sin rettferdige andel, må vi redusere egne utslipp med mellom to og tre millioner tonn CO2-ekvivalenter årlig.

Stavanger ønsker Hurtigruten velkommen, slik man ønsker i sentrumsplanen. Hurtigruten har allerede startet ombygging av fire skip til landstrøm, og er avhengig av at havnene kommer etter. Tidligere miljøvernminister Tine Sundtoft roste Color Line for å gå foran med landstrøm i både Oslo og Kristiansand: «Å erstatte diesel med landstrøm er et nytt og viktig kapittel i den maritime historieboken, og viktig for å redusere klimagassutslippene».

EU krever at alle viktige havner i Europa må ha landstrøm innen ti år. Dette er en oppfølging av EUs ambisiøse tiltak for å redusere klimautslipp for transportsektoren med 60 prosent innen 2050.

Havnen har midler, samtidig som sentrum skal fornyes. Staten tilbyr støtte. Dette er i tråd med sentrumsplanens visjon om at Stavanger sentrum skal være regionens viktigste bysenter som går foran og viser framtiden for den bærekraftige byen. Sammen kan vi klare dette.

Mer fra: Debatt