Debatt

Debatt: Høyre, ta dere en pære!

Kjære Høyre, ta dere en pære. Den beste miljøpolitikken er ikke blå, den er grønn, skriver Vårin E. Sinnes, talsperson for Grønn Ungdom Rogaland.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av: Vårin E. Sinnes, talsperson for Grønn Ungdom Rogaland

Anne-Kathrine Bergh fra Høyre skrev tirsdag i RA at «Den beste miljøpolitikken er blå». Er dette ment som en spøk? Høyre har styrt i Stavanger i flere tiår, og i denne perioden har klimagassutslippene økt kraftig. Stavanger er den dårligste av Norges fire største byer på å etterfølge sine klimamål. Hvis Høyre mener dette er det beste vi kan gjøre for å redde planeten, er deres framtidsoptimisme mildt sagt naiv.

LES OGSÅ: Den beste miljøpolitikken er blå

Bergh prøver å bortforklare den dårlige måloppnåelsen med at det er vanskelig å holde tritt med økende klimakrav. Det er nok fort gjort å glemme hvor målstreken er når man løper i motsatt retning, men til hennes påminnelse står klimamålene bystyret vedtok i 2010 i ro.  
Også hvordan målet ser ut virker det som hun har glemt. Tallene brukt i innlegget er optimistiske, men at utslippene per innbygger har blitt redusert en smule er ikke relevant. Det som teller i en verden med økende befolkning, og det Stavanger har vedtatt mål for, er de totale utslippene. Her har den blå politikken mislyktes.

Det er ikke bare tallene Høyre polerer i sin favør. Mange av tiltakene som males blå, kommer i virkeligheten fra andre. Et eksempel er det Bergh referer til som «tidenes sykkelsatsing». Mange av de konkrete sykkeltiltakene ble foreslått av Miljøpartiet De Grønne i 2012. Høyre har faktisk stemt ned en rekke forslag som ville gjort satsingen enda bedre.

Også Høyre-Stavangers elbilseier er en bløff. At det har kommet noen ladestasjoner i Stavanger etter at elbilen ble et reelt alternativ, er ikke banebrytende politikk, men en selvfølge. Noen ladestasjoner i sentrum er ikke nok, selv Næringsforeningen etterlyser bedre tilrettelegging for elbiler i bydelene. Sannheten er at Høyre i Stavanger har vært tafatte på elbilfronten, og Stavanger har lav elbilandel i forhold til andre byer.

Bergh skriver videre at folk flest kan bidra til å løse klimautfordringene ved å «fly med mindre utslipp» og tenke gjennom hvordan vi forbruker. Hvis Bergh har funnet ut hvordan man kan slippe ut mindre klimagasser når man flyr, vil jeg gjerne vite hemmeligheten. Hjelper det å flakse med armene?

At vi må forbruke mindre, er imidlertid et godt poeng. Bare synd at Høyre, med både blå og røde venner, har økt BNP, og dermed økt forbruk, som sitt overordnede politiske mål. Hvis man vil ha konkrete tiltak for å redusere forbruket, må man til Miljøpartiet De Grønne.

Det samme gjelder Berghs visjon om å bruke markedet til å skape miljøløsninger. Det henger rett og slett ikke sammen med Høyres arbeid for å opprettholde Stavangers oljeavhengighet. Oljeindustrien er Norges største utslippskilde, og hører ikke hjemme i en verden som har nådd klimamålene. En politikk som limer næringslivet i Stavanger til olja går på bekostning av å utvikle alternativene. For å skape miljøløsninger må pengene og den politiske viljen flyttes til å utvikle framtidens grønne næringer.

Ifølge Bergh må vi dra i samme retning for å nå klimamålene, noe hun forteller at flertallspartiene i Stavanger har gjort gjennom mange år. Enda viktigere enn at man drar samlet, er det imidlertid at man drar riktig vei. Med Høyre-styre i Stavanger har utslippene økt.

Det er 2016. Vi trenger vi ikke mer tilrettelegging for oljebasert næringsliv og tomme klimaord, men politikk med konkrete tiltak for å bevare livsgrunnlaget. Så kjære Høyre, ta dere en pære. Den beste miljøpolitikken er ikke blå, den er grønn.

Følg RA på Facebook og Twitter!

Mer fra: Debatt