Debatt

Den beste miljøpolitikken er blå

Vi skal ikke sitte og vente på at klimaproblemene løses av seg selv, skriver Anne-Kathrine Bergh (H).

«Klimagassutslippene i Stavanger har ikke blitt redusert like mye som vi skulle ønske. Det betyr at vi må jobbe hardere, både politisk og som innbyggere i byen», skriver Anne-Kathrine Bergh (H).
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av: Anne-Kathrine Bergh, medlem av kommunalstyret for miljø og utbygging (H)

Høyres utgangspunkt i miljø- og klimapolitikken er å sikre at vi tar vare på naturressurser og livsgrunnlaget for våre etterkommere. Generasjonsperspektivet er viktig i vår miljøpolitikk – vi må etterlate kloden til våre etterkommere i minst like god stand som da vi overtok den. Det er et ansvar vi må ta på alvor, både globalt, nasjonalt og som by.

Framtidsoptimisme er et viktig utgangspunkt for vår konservative miljøpolitikk. Vi tror på mennesket og dets evne til å finne nye løsninger på utfordringer vi møter, enten det gjelder fattigdom, sykdommer, klimaendringer eller miljøskader. Vi vil legge til rette for teknologiutvikling og ta markedet i bruk slik at det skapes lønnsomme og miljøvennlige produkter og tjenester som forbedrer menneskers liv. Men det betyr ikke at vi skal sitte og vente på at klimaproblemene skal løses av seg selv. Vi som politikere har ansvar for å iverksette nødvendige tiltak, med mål om å nå de internasjonale avtalene vi har forpliktet oss til.

Vi må erkjenne at vi ikke har nådd målene våre enda, ikke minst fordi ny kunnskap gjør vi stadig setter oss strengere mål. Klimagassutslippene i Stavanger har ikke blitt redusert like mye som vi skulle ønske. Det betyr at vi må jobbe hardere, både politisk og som innbyggere i byen. Hva er det som gjør at vi ikke klarer å oppnå det vi ønsker i miljøpolitikken? Vi er alle klar over hva vi må gjøre: alt handler om å få ned utslippene som fører til de skadelige klimaendringene som vi alle ønsker å unngå. Vi må blant annet bruke bilene våre mindre og smartere. Vi bør kjøre oftere sammen med naboen til jobben. Fly med mindre utslipp. Tenke gjennom hvordan vi forbruker mat, klær og møbler. Vi kan alle bidra til å løse klimautfordringen, fordi menneskelig atferd er nøkkelen til endring. Summen av alle våre valg vil påvirke klimaet i årene framover. Og vi kan lykkes. Det handler om noe som er så enkelt, men likevel så vanskelig: Det handler om å dra i samme retning.

Flertallspartiene i Stavanger har gjennom mange år gjort nettopp dette. Vi har dratt i samme retning. Vi har iverksatt mange tiltak for å redusere klimagassutslippene, samtidig som vi har forsøkt å gjøre hverdagen enklere for oss som bor her, og byen bedre å leve i.

Vi har fått på plass flere ladestasjoner for elbiler for å tilrettelegge for mer miljøvennlig bilkjøring. Vi er i ferd med å gjennomføre tidenes satsing på sykkel, ved blant annet å etablere nye sykkelruter med helårlig høyt prioritert vedlikehold, for å gjøre det mer attraktivt å sykle året rundt. Vi har også fått på plass bedre og sikrere sykkelparkering, som også gjør det mer attraktivt å velge sykkelen som transportmiddel. Vi har vedtatt sykkelstamvei. Vi har gjennomført snarveiprosjekter for å bedre forholdene for både gående og syklende. Og nå bygger vi ut en bysykkelordning med elektriske sykler, som man kan abonnere på i ett helt år, for prisen av en full tank med bensin.

Miljøhensyn ligger alltid til grunn når vi tenker byutvikling. Viktige byutviklingsgrep som fortetting langs kollektivaksene og forsterking av 10-minuttersbyen er kanskje det viktigste vi kan gjøre for å redusere transportbehovet for dermed klimagassutslipp. Kortere avstander og mindre tid til transport er ikke bare et gode for miljøet, det betyr også et enklere og mer effektivt liv. Derfor fortsetter Høyre blant annet å jobbe for at flere skal få barnehageplass i nærheten av der de bor. Dette vil redusere stress for barnefamilier i forbindelse med henting og kjøring til barnehagen, samtidig som det vil kunne redusere behovet for bilen for mange. Med bolig en i en bydel, barnehage i en annen og kanskje jobb i en annen kommune, går hverdagen ofte ikke opp uten minst én bil per familie. Dette er en utfordring vi er nødt til å ta på alvor.

Selv om vi ikke har kommet så langt som vi hadde håpet, er det viktig å få fram at tiltakene flertallspartiene har iverksatt faktisk har effekt.

Utslippene per innbygger er redusert fra 2,48 tonn CO2 i 1991 til 2,14 tonn i 2014, en nedgang på 13,7 prosent. Nesten en av ti i Stavanger sykler hver arbeidsdag i vinterhalvåret. Ca prosent sykler ukentlig i sommerhalvåret. Flere bruker bussen, og flere skal det bli, når vi får et betydelig bedre kollektivtilbud om få år. Arbeidet som er gjennomført de siste 10–15 år viser en betydelig endring i reisevaner og mer bruk av miljøvennlig transport. Politikk fungerer, men det tar tid. Det tar tid før vi som befolkning responderer på nye tiltak, og det tar tid å endre vaner. Men Høyre er ser optimistisk på framtiden, og tror vi alle vil leve mer miljøvennlig i framtiden.

Men vi er ikke fornøyde, vi gir oss ikke nå. Vi skal fortsette å gjøre gode tiltak på klima- og miljøfronten. Vi i Høyre vil levere en bedre by og klode videre til neste generasjon.

Mer fra: Debatt