Debatt

Debatt: Hvorfor kontaktet ikke RA politiet?

Onsdag 24. februar hadde Rogalands Avis en sak over to sider som omhandlet Odins soldater.

Politistasjonssjef Odd Tveit Jørgensen mener at RA ble et mikrofonstativ for Odins soldater. Foto: Erik Holsvik
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

av: Odd Tveit Jørgensen, politistasjonssjef Stavanger politistasjon

Tittelen på saken er «Tviler på at politiet gjør noe». Dette er hovedpoengene i saken:

  • Leder av Odins soldater, Kim Mæland, får i ingress og sitater i saken (og uthevet sitat) formidle at gruppen hele tiden har hatt en god tone og dialog med politiet. Det begrunner han med at Odins soldater «før hver patruljering ringer vakthavende slik at politiet vet at vi er der». For øvrig må man langt ned i brødteksten for å forstå at det er  Mæland som knyttes til tittelen, som burde vært presentert som et sitat.
  • Odins soldater tviler på at politiet gjør noe med anmeldelsen SV-politiker Eirik Faret Sakariassen har levert (brudd på paragraf 26 i politiloven om privat rettshåndhevelse gjennom borgervern).
  • Eirik Faret Sakariassen «ber om og regner med at politiet prioriterer anmeldelsen og etterforsker raskt».

Det er ett stort problem med denne saken: Ingen i Rogalands Avis har ringt politiet for å høre om anmeldelsen eller hva vi mener om Odins soldaters tilstedeværelse i Stavangers gater. Avisen blir dermed et mikrofonstativ for Odins soldater, som får snakke om «den gode tonen og dialogen» de har med politiet.

Dagen etter oppslaget ble Rogalands Avis kontaktet, og det ble formidlet kontaktinformasjon til politiet med ønske om å nyansere saken. Vi har foreløpig ikke hørt noe.

RA mener altså at det er greit at politiet ikke slipper til i en sak som på alle måter omhandler politiet. Ettersom RA åpenbart ikke mener det er verdt å ta en telefon til oss, her er det vi mener om saken:

Det er ikke behov for Odins soldater i Stavanger gater eller andre steder i Sør-Vest politidistrikt. Vi har et godt samarbeid med Natteravnene og mener Odins soldater heller kan bidra der dersom de ønsker å bidra til trygghet for alle innbyggerne i Stavanger. Det er en stor forskjell i signaleffekten av å gå med gule jakker kontra å ikle seg svarte klær med et navn og en logo som på ingen måte signaliserer trygghet for alle, slik gruppens leder hevder er motivet for patruljeringen.

Statistikken gir for øvrig ingen grunnlag for å si at Stavanger er mer utrygt enn før, slik gruppen har hevdet.

Gruppen sier de har en «god og tone og dialog med politiet». En viktig del av politiets jobb er å snakke med publikum og ta imot tips. Vi har ikke noe nærmere kontakt med denne gruppen enn andre, men politiet tar selvfølgelig imot tips om konkrete hendelser publikum mener er relevant for oss. Vi har også gitt klare føringer på hva gruppen har lov til å gjøre. Fredag i forrige uke var Mæland inne til et møte hos undertegnede, et møte hvor jeg opplevde at vi hadde god dialog. Dette var politiets tydelige beskjeder:

  • Politiet er meget skeptisk til Odins soldater, og skepsisen forsterkes av deres bruk av navn, logo og bekledning. Virksomheten deres er ikke ønskelig.
  • Politiet følger nøye med hva de foretar seg, og ethvert overtramp vil få følger.
  • Odins soldater er i grenseland til å overskride Politilovens § 26 (forbud mot privat rettshåndhevelse gjennom borgervern), og politiet vil bortvise gruppen dersom vi mener de overskrider grensen.
  • Odins soldater har ikke samarbeid med politiet, og vil heller ikke få det.

Når det gjelder anmeldelsen fra Sakariassen om overtredelse av Politilovens paragraf 26, vil denne bli vurdert av påtaleenheten. Så fikk vi avklart det punktet også.

Politiet burde fått muligheten til å svare for seg i RAs sak. Jeg vil avslutningsvis også minne avisen om punkt 3.2 i pressens egne kjøreregler, Vær varsom-plakaten:

«Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder.»

Mer fra: Debatt