Sykkel er et undervurdert transportmiddel som kan brukes av de aller fleste. Det er en fantastisk måte å se nærmiljøet vårt på, og det er effektivt. Foto: NTB scanpix

Debatt: Venstre satser på sykkel

Venstre vil gjøre det lettere for folk å ta grønne valg i hverdagen, skriver Venstres Kjartan Alexander Lunde.

Av Kjartan Alexander Lunde (V), kommunalstyret for byutvikling

Økt utbygging av sykkelfelt og sykkelveier vil nettopp gjøre det lettere for flere å velge sykkel foran bil. Derfor vil Venstre legge til rette for at flere kan bruke sykkel til og fra jobb, skole og studiested.
Bilen formet mye av byen vår i det forrige århundret.

Tiår med bilorientert utvikling har latt bilen ta langt mer enn sin rettferdige andel av det offentlige rommet. Hvis byen vår skal fortsette å vokse så er det ikke plass til flere biler. Nå må vi satse sterkt på kollektivtrafikk, sykkel og gange.

Det er bakgrunnen når Venstre er aktive i arbeidet med å få høyere sykkelbruk. De siste årene har Venstre og flertallspartiene i Stavanger igangsatt flere tiltak for å få flere til å sykle. Det har bidratt til at antallet syklister har steget betraktelig. Snart starter også byggingen av sykkelstamveien som sammen med tilførselsveien skal bidra til å doble sykkelandelen i Stavanger-regionen.

Sist uke ble H, Frp, KrF og Venstre på Stortinget enige om å lage den største nasjonale sykkelsatsingen noensinne. Det legges inn én milliard i året, de neste 12 årene av Nasjonal Transportplan. De rekordstore bevilgningene vil glede syklister i alle aldre og på alle nivåer. Spesielt gledelig for vår region er satsingen på sykkelekspressveier. Dermed ligger sykkelstamveien mellom Stavanger og Sandnes via Forus nå øverst i køen for å bli fullt ut statlig finansiert.

For å få best effekt av sykkelstamveien må vi parallelt arbeide med å forbedre sykkelveiene i bydelene. Ikke minst må vi etablere hovedsykkelveier som knytter bydelene sammen og som knytter dem sammen med stamveien. Det må bli slutt på at syklistene må sykle slalåm mellom ulike myke trafikantgrupper slik situasjonen er nå mange steder. Flere steder må vi få sykkelveier som er atskilt fra både biler og fotgjengere. Der hvor det er sykkelfelt langs trafikkerte veier må vi se på om det er mulig med kantstein eller støpte hinder slik at det blir trygt og fint å sykle i byen vår.

Vi fortjener bedre asfalt på sykkelveiene våre, bedre sikring mot biltrafikken og ny sykkelekspressvei som tar oss direkte dit vi skal, i stedet for de lange omveiene syklister ofte blir henvist til. Og ikke minst fortjener alle barn, som vi tar med ut for å oppleve gleden av å komme seg fram for egen maskin, trygge veier til å lære seg å sykle på. For sykling gir frihet, glede og mestringsfølelse for små og store.

Målet til oss i Venstre er at vi skal gi langt flere opplevelsen av å sykle på trygge veier, og at langt færre skal måtte sykle med hjertet i halsen midt i bilveien. Bedre sykkelveier er et skikkelig kinderegg: Det øker trafikksikkerheten for myke trafikanter, det får flere til å velge et miljøvennlig transportmiddel, og sykling gir helsegevinst for hver enkelt av oss som setter oss bak styret.

Hver eneste sykkeltur eller gåtur gir en gevinst tilbake til samfunnet i form av reduserte helsekostnader, økt verdiskaping og bedre livskvalitet. En rapport fra Transportøkonomisk Institutt fra 2011 viser at økningen i sykkelbruk i Sandefjord og Larvik fra 2006 til 2010 har gitt en helsegevinst beregnet til over 100 millioner kroner for hver av byene. Lykkes vi med en storsatsing i Stavanger-regionen vil dette kunne gi helsegevinster i 100-millionersklassen. I tillegg får vi ned klimautslippene og sikrer en bedre luftkvalitet. Det vil være en vinn, vinn, vinn-situasjon.

Sykkel er et undervurdert transportmiddel som kan brukes av de aller fleste. Det er en fantastisk måte å se nærmiljøet vårt på, og det er effektivt. Forutsetningen er at veiene vi skal sykle på er trygge.

Venstre er utålmodige og vil alltid gå i front for syklistene. Vi vil stadig fortsette med å utfordre på enda mer midler til sykkelveier, bysykler, skilting, og sykkelparkeringer. Venstre kan kanskje ikke flytte fjell, men å hjelpe med å flytte syklister mellom sentrum og Forus eller andre steder i regionen her, det kan vi!