Debatt: Vår by – våre barn og unge

Av Inge Takle Mæstad, bystyrerepresentant for Stavanger KrF

Stavanger KrF er glad for at budsjettet som ble vedtatt i bystyret har en sterk prioritering av «tidlig innsats». Men bakteppet for satsingen er alvorlig.

For de fleste er hjemmets fire vegger et sted som gir trygghet. For noen blir de fire veggene som et fengsel. Et sted de egentlig ikke ønsker å være, men uten mulighet til å komme seg bort.
De fleste av oss opplever hjemmet som et sted vi kan være oss selv, slappe av og samle krefter. For noen er det et sted for vold og utrygghet. Krenkelse og misbrukt. Fra personer som skulle være deres nærmeste.
Og «noen» er flere enn vi tror.

Ulike undersøkelser gir ulike svar på hvor mange barn og unge som utsettes for seksuelle overgrep eller vold. Ulempen med undersøkelser og statistikk er at vi ender opp med tall, grafer og prosenter. Uten navn eller ansikt. Bryter vi ned dette til noe vi kan forholde oss til, så snakker vi om 1-2 barn i en klasse på 28 elever. Klasser med 28 elever har vi ganske mange av i Stavanger. Jeg selv er far til barn i tre slike klasser. Det er derfor stor sannsynlighet for at både du og jeg kjenner barn eller ungdom som bærer en slik grusom historie. Uten at vi er klar over det.

Det er ikke bare «dark room». Det er Hillevåg, Sunde, Tasta. Våre bydeler og vår by. Våre barn og unge!
«Du ser det ikke før du tror det». Det handler altså ikke om å jakte på det usynlige, men at vi øver oss på å få øye på det synlige.

Det er dette som er bakteppet når vi snakker om tidlig innsats. Identifisere dem og hjelpe dem. Mer til de arenaene der barn og unge er!
Med det budsjettet som bystyret i Stavanger nå har vedtatt, så satser vi mer, og starter tidligere enn noen gang!

Navlestrengen er bare så vidt klippet før vi er i gang. Vi styrker jordmortjenesten med en ny stilling til hjemmebesøk.Opptrappingen av skolehelsetjenesten fortsetter. 2,5 stilling i fjor. 6 nye stillinger i år, i tillegg til fjerning av effektiviseringskravet på 400 000,-.
Det er mer ressurser til drift av barnehagene og en kraftig opptrapping av skolebudsjettet.

Barnevernet, livbøyen for mange av de som mangler fast grunn under føttene, styrkes med 1 million kroner.

I debatter om budsjett jaktes det alltid på «budsjettvinnere» og «budsjettapere». Om ikke barn og unge gjøres til budsjettvinnere – hvert år! – så vil vi alle