Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) får skryt. Foto: Hilde Unosen

Debatt: Solvik-Olsen er best, men kan bli bedre

Ketil Solvik-Olsen reiser rundt og setter seg inn i norsk transport, og han stiller spørsmål på områder han mangler kompetanse og han får svar og han handler, skriver Øyvind Larsen.

Av Øyvind Larsen

Vi er nok mange – også skeptikere til Frp – som mener at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har totalt sett gjort en bedre jobb enn omtrent samtlige tidligere samferdselsministre. MEN – vi er nok også et betydelig antall – også noen av oss med kompetanse innen samferdsel og transport – som mener at privatisering er ikke den eneste løsningen som kan få fram gode løsninger for samfunnet.

Mitt poeng er at svakheten ligger i kompetansen og ikke minst effektiviteten hos lederne i både private og offentlige bedrifter, deriblant transportbedrifter. Solvik-Olsen er effektiv. Han JOBBER faktisk. Han reiser rundt og setter seg inn i norsk transport, og han stiller spørsmål på områder han mangler kompetanse og han får svar og han handler.

Men han skal samtidig sanke stemmer for sitt parti. Dermed skal han tilfredsstille ønsker og krav fra diverse. Blant disse «diverse» finnes lastebil-transportørene som sender tusenvis av altfor store lastebiler (og særlig farlige semitrailere) rundt på ennå altfor dårlige norske veier. Disse frakter gods som burde vært fraktet «kollektivt» - som igjen betyr atskillig flere tonn og kubikkmeter i hvert transportmiddel. Da er dette manglende transportmidlet jernbane (best miljø-messig) eller båt. Disse to transportmetodene har det gjennom flere ti-år vært satset omtrent NULL på, og i tillegg er satsingen faktisk redusert.

Dersom ikke minst våre ivrige miljø-forkjempere som MDG, V, SV og noen til virkelig ønsker et effektivt bidrag til reduksjon av uønsket eksos-utslipp, så MÅ ikke bare noen få ti-talls milliarder brukes i framtidig investering for miljømessig transport og samferdsel.

Nei, da må noen hundre milliarder investeres i en virkelig stor-satsing på ny dobbeltsporet jernbane gjennom HELE Norge til Kirkenes. I tillegg må moderne terminaler med rask av- og på-lasting bygges på strategiske steder.  Solvik-Olsens gode vedlikeholds-aktivitet må ellers kunne fortsette i minst like effektivt tempo.

Dette skyldes etter min mening en utilstrekkelig satsing på spesial-kompetanse i transport og logistikk hos tidligere samferdselsministre og hos besluttende politikere generelt. I tillegg har disse politikerne gjennom mange år blitt bombardert av smart og effektiv påvirkning fra proffe, flinke lastebil-organisasjoner som bl a NLF (Norges lastebileier forbund). Disse «meler» naturlig nok «sin egen kake».

En samferdselsminister som virkelig ønsker å komme i historiebøkene, bør legge stor energi i å påvirke stortinget til å effektivisere norsk godstransport på en slik måte at langt over halvparten av altfor store, tunge, breie, høge, lange og dermed farlige lastebiler (særlig semitrailere) med av og til svake førere til å forsvinne fra norske veier. I tillegg må denne perfekte samferdselsministeren fortsette det arbeidet som Solvik-Olsen har gjort bedre enn alle foregående ministre - å VEDLIKEHOLDE veier, men også jernbane og alle nødvendige terminaler som skal gjøre transport og logistikk effektiv og i tillegg mest mulig miljø-gunstig.

Min påstand er at kvalifiserte rådgivere har merkelig nok vært nesten fraværende overfor både storting og skiftende regjeringer.  Her passer da spørsmålet:

Hvor har vegvesenet og vegdirektoratet vært i denne manglende utførte jobben?