Illustrasjonsfoto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Debatt: Nei til dumping av gruveavfall i sjø

Venstre er positive til å utvinne en stor andel av mineralressursene, men det må settes strenge krav til at driften skjer på en forsvarlig og bærekraftig måte, og at en stor andel av gruveavfallet må gjenbrukes, skriver Kjartan Alexander Lunde (V).

Av: Kjartan Alexander Lunde, Leder i Rogaland Venstre

Norge er ett av fem land i verden som fortsatt tillater dumping av gruveavfall i sjøen.

I starten av september møttes International Union for Conservation of Nature (IUCN), som er det internasjonale rådgivningsorganet for miljøvern, for å meisle ut retningslinjer for internasjonalt miljøvern de fire neste årene. På agendaen var blant annet en resolusjon om marin dumping av gruveavfall, hvor Norge sammen med Tyrkia, var de eneste av de 53 representerte landene som stemte mot resolusjonen om et internasjonalt forbud. Norge fortsetter dermed å være ett av fem land i verden som tillater dumping av avfall i sjø.

All gruvedrift skaper store avfallsmengder, men hvordan avfallet brukes er svært forskjellig fra prosjekt til prosjekt. Gruvedumping er den billigste løsningen for å bli kvitt avfall, men kan potensielt ha store negative konsekvenser for det biologiske mangfoldet. Blant annet er flere rødlistede arter kartlagt i Førdefjorden av Havforskningsinstituttet, Repparfjord er en nasjonal laksefjord, og det er stor usikkerhet om spredningen av blant annet tungmetaller fra avfallet.

I både Førdefjorden og Repparfjord utgjør potensielt gruvedeponi en stor trussel for eksisterende næringer, og den samfunnsøkonomiske nytten er svært usikker og kan være negativ avhengig av de sterkt svingende mineralprisene. Det bør derfor innføres en avgift på gruveavfall etter polsk modell, som i praksis vil gjøre alternative bruksområder mer lønnsomme, i kombinasjon med et totalforbud mot gruvedumping i Norge. Føre-var-prinsippet bør legges til grunn for all gruvedrift.

Venstre er positive til å utvinne en stor andel av mineralressursene, men det må settes strenge krav til at driften skjer på en forsvarlig og bærekraftig måte, og at en stor andel av gruveavfallet må gjenbrukes.