Illustrasjonsfoto: Kyrre Lien/NTB scanpix

Debatt: Lavere asyltall reddet budsjettforliket

Menneskesmuglerne vet at Norge takket være Fremskrittspartiet og Sylvi Listhaug har innført en strengere og mer effektiv innvandrings- og integreringspolitikk, skriver Roy Steffensen (Frp).

Av: Roy Steffensen, skattepolitisk talsmann, Fremskrittspartiet

Staten og skattebetalerne sparer 1,8 milliard kroner på lavere asylutgifter i 2016, og denne innsparingen skapte betydelig handlingsrom for Stortingets budsjettforlik for 2017. Dette handler ikke bare om reduserte utgifter til asylmottak neste år, men også om vesentlig lavere offentlige utgifter for det norske samfunnet i flere tiår fremover.

Det er dessverre fortsatt betydelig usikkerhet om asylutgiftene i 2017, men det er ingen tvil om at pilene peker i riktig retning akkurat nå. Så langt i år har det kommer litt over 3.000 asylsøkere til Norge, samtidig har det kommet over dobbelt så mange til Danmark. Til Sverige har det kommet 27.000 asylsøkere. I fjor, før FrP fikk gjennomslag for de helt nødvendige innstrammingene i asylpolitikken, kom det over 30.000 asylsøkere.

Jeg tror dette handler om at menneskesmuglere er godt informert om hva som skjer i Norge. Menneskesmuglerne vet at Norge takket være Fremskrittspartiet og Sylvi Listhaug har innført en strengere og mer effektiv innvandrings- og integreringspolitikk. Derfor kommer det vesentlig færre asylsøkere til Norge enn tidligere sammenlignet med våre naboland.

Budsjettforliket med Venstre og Kristelig Folkeparti inneholdt økt kontantstøtte til barnefamiliene, økt internasjonal u-hjelp og økt satsing på jernbane. Ingenting av dette hadde vært mulig uten Fremskrittspartiets asylinnsparing på 1,8 milliarder kroner. Vi i Fremskrittspartiet er dessuten særlig fornøyd med at budsjettforliket inneholder en god bilpakke og vesentlig lavere engangsavgift på mange av de mest solgte bilene.