– At vi har et stort og variert miljø ved Universitetet i Stavanger, gir Rogaland et godt utgangspunkt for innovasjon og verdiskaping, skriver Kari Raustein (Frp). Foto: Kjetil Grøtte

Debatt: Kunnskapsfylket Rogaland

Rogaland er et fylke med tunge kompetansemiljøer, og vi i Frp er glade for at dette gjenspeiles i statsbudsjettet, skriver Kari Raustein (Frp).

Av: Kari Raustein, Møtende vararepresentant på Stortinget (Frp)

At vi har et stort og variert miljø ved Universitetet i Stavanger, gir Rogaland et godt utgangspunkt for innovasjon og verdiskaping. UiS får nå en økning i bevilgning på 4,9 prosent. Til sammen 1.383.659.000 bevilges til UiS. De får blant annet fem nye rekrutteringsstillinger, og den viktige studieretningssatsingen Lærerspesialistordningen forsterkes, ved at det foreslås 45 nye studieplasser fra høsten 2017.

Høyskolen Stord-Haugesund får også styrket sin kompetansebase, ved at den fusjonerer med Høgskolen i Bergen og Høgskolen i Sogn og Fjordane, og dermed blir en del av Høgskulen på Vestlandet. Regjeringen foreslår i den forbindelse å øke bevilgningen til den nye Høgskulen på Vestlandet med 3,2 millioner kroner til nye rekrutteringsstillinger i 2017-budsjettet.

Oljenæringen kommer til å være viktig for oss i mange tiår framover. Den har en spennende framtid, men også en spennende fortid. Jeg er derfor glad for at regjeringen foreslår å bevilge 45,8 millioner kroner i tilskudd til Norsk Oljemuseum, hvorav 32,6 millioner kroner går til byggingen av et nytt museumsmagasin for Norsk Oljemuseum. Dette imøtekommer museets behov for å bevare innsamlet materiale på en faglig forsvarlig måte for å ivareta petroleumsindustriens materielle kulturarv. Oljenæringen er en næring som har en spennende historie, og den har vært til enorm nytte for både vår landsdel og Norge som helhet, og fortjener.