– Jeg håper at vi, det offentlige og næringslivet, blir med på denne lærlingedugnaden, og at vi fortsetter å jobbe sammen for ungdommene våre. Det fortjener de! skriver Marianne Chesak (Ap). Illustrasjonsfoto: NTB Scanpix

Debatt: Jobbe sammen for ungdommen

Jeg håper at flere kommuner, samt statlige etater i Rogaland følger etter og tar inn flere lærlinger, skriver Marianne Chesak (Ap).

Av: Marianne Chesak, Gruppeleder, Rogaland Arbeiderparti

Bystyrerepresentanten Hilde Karlsen fra Høyre hadde et leserinnlegg 2. august der hun spurte hvorvidt vi svikter ungdommen. Hun frykter at utdanningen deres er bortkastet om de ikke får læreplass, og kom med en oppfordring til næringslivet om å ta inn flere lærlinger.

LES OGSÅ: «Antall lærlingplasser er redusert. Svikter vi ungdommen?»

Jeg synes det er veldig bra at Karlsen kommer med denne oppfordringen om å ta inn lærlinger og skryter av det offentliges innsats for lærlingene i Rogaland. Nylig kunne vi lese at Sandnes og Gjesdal kommune tar inn flere lærlinger enn noen gang, og det er grunnet både politisk vilje og vedtak som fortjener skryt. I et møte vi hadde med kommunene 4. august kom flere med tilbakemelding om at de skal se om de har mulighet til å ta flere lærlinger enn planlagt. Det er ikke tvil om at både det offentlige og næringslivet ser verdien og betydningen av lærlingordningen. Nå har også næringsforeningen med Harald Minge i spissen blitt med på dugnaden for å skaffe flere lærebedrifter. Det trengs for potensialet er stort da kun litt over 7 prosent av bedriftene i fylket i dag er godkjente lærebedrifter. Fylket startet en kampanje i mai for å få flere lærebedrifter, og vil forsette å jobbe for å få godkjent flere. Sammen med partene i arbeidslivet og næringsforeningen skal vi lykkes med dette!

Jeg håper at flere kommuner, samt statlige etater i Rogaland følger etter og tar inn flere lærlinger. Fordi det er nemlig en felles dugnad; mellom det offentlige og det private næringslivet som trengs nå.

Som leder i Yrkesopplæringsnemnda er jeg spesielt glad for at vi nå har vedtatt og iverksatt «Rogalands­modellen», et sett med seriøsitetsregler i prosjekter hvor fylkeskommunen er byggherre. Dette har blitt etterspurt lenge fra næringslivet, NHO og LO, og her har vi blant annet lagt krav om 50 prosent fagarbeidere og 15 prosent lærlinger.
Vi ser allerede resultater av dette, senest i 3. byggetrinn på Gand VGS hvor Skanska fikk jobben. Dette gjorde at Skanska både kunne trekke tilbake permisjoner, og nå ansetter flere lærlinger. Flere kommuner i fylket vurderer nå lignende krav i sine anbud. Jeg håper de handler raskt og stiller lignende krav, for det virker!

Det er dessverre 550 ungdommer i Rogaland som mangler læreplass, og vi jobber knallhardt med å få flere lærebedrifter og for å få de som allerede har lærlinger til å ta inn flere. Dessverre er det ikke alle bedrifter som tar inn like mange, eller kan ta inn i det hele tatt, men jeg kan love samtlige 550 ungdommer at vi gir ikke opp – og utdanningen deres, som absolutt ikke er bortkastet, skal kunne fullføres.

For dere uten læreplass vil vi tilby dere en plass på VG3-klasser som hjelper dere på vei til fagbrevet, og/eller til en læreplass er tilgjengelig, slik sørger vi for at dere kan fullføre utdanningen deres. Alle skal bli tatt godt ivaretatt!

Jeg kan ikke skryte nok av jobben som gjøres for å løfte yrkesfagene, og synes det er gledelig å se at så mange ungdommer søker seg til yrkesfag da vi kommer til å trenge mange dyktige fagarbeiderne i årene som kommer!

Det er nemlig slik at utdanning aldri er bortkastet, og jeg håper at vi, det offentlige og næringslivet, blir med på denne lærlingedugnaden, og at vi fortsetter å jobbe sammen for ungdommene våre. Det fortjener de!