– Et samlet rusfelt er klare på at det er i ettervernet vi virkelig trenger å øke innsatsen for å få ned overdosetall og bidra til at folk får bedre liv, skriver Mina Gerhardsen. Foto: Spencer Platt/Getty Images/AFP

Debatt: Det som faktisk hjelper

Det viktigste vi kan gjøre er å forebygge at den dødelige sprøyten settes, skriver Mina Gerhardsen, Generalsekretær i Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan.

Tekst: Mina Gerhardsen, Generalsekretær i Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan

Norske overdosetall er altfor høye. Det finnes flere forklaringer og nyanser bak tallene, som at norske heroinbrukere setter sprøyte som er en særlig farlig inntaksmåte, at et godt og gratis helsevesen gjør at folk ikke dør av sykdommer de ellers ville kunne dø av og at vi faktisk obduserer og teller overdosedødsfallene. Men uavhengig av sammenligning med andre land er det altfor mange som dør av overdose, slik RA skriver på lederplass.

LES OGSÅ: Debatt: Sprøyterom og legalisering

Økt innsats for å få ned antallet som opplever å miste sine kjære på denne måten, er viktig. Men da må vi rette innsatsen dit det faktisk vil hjelpe. Avisen framhever Ap-politiker og skuespiller Kristoffer Joners krav om sprøyterom i Stavanger. Oslo har hatt sprøyterom i mange år. I evalueringen av dette sier Statens institutt for rusforskning (SIRUS) at sprøyterommet har bidratt til økt verdighet for brukerne og at de injiserer på en måte som reduserer fare for infeksjoner. Men evalueringen sier også at det ikke grunnlag for å si at sprøyterommet har bidratt til reduksjon i overdosedødsfall.

LES OGSÅ: Mot ja til å vurdere sprøyterom i Stavanger

Stortinget har vedtatt en nasjonal overdosestrategi med en nullvisjon for overdose som alle partier står bak. Viktige tiltak i denne er opplæring i røyking av heroin framfor å ta det inn via sprøyter, satsing på kameratredning og økt spredning av nesespray med motgift mot overdose. Disse tiltakene har fått for kort virketid til å påvirke siste statistikk, men håpet er at dette skal bidra til å redusere antallet som tar en overdose.

LES OGSÅ: Frp-Atle vil utrede sprøyterom i Stavanger

Men det viktigste vi kan gjøre er å forebygge at den dødelige sprøytedosen settes. Vi vet når risikoen er størst: etter rusbehandling og etter soning. Det er cirka 16 ganger høyere dødelighet de første fire ukene etter behandling enn før. Risikoen for overdosedød blant narkotikamisbrukere var nesten ti ganger høyere de første to ukene etter løslatelse (SIRUS/SERAF). I dag er det altfor mange som sendes hjem fra behandling og soning til ingenting. Kanskje venter en seng på et hospits eller en boløsning sammen med andre som fortsatt ruser seg. Uten trygg bolig, meningsfylt innhold i dagen og et sosialt nettverk skal det mye til at folk lykkes med å starte et nytt liv. Opptrappingsplanen for rusfeltet som skal behandles av Stortinget denne uken gir mange gode signaler om økt satsing på oppfølging og ettervern. Nå er det avgjørende at dette følges opp med penger – og at kommunene gjør sin del av jobben.

Åtte av ti brukere mener de fikk for dårlig ettervern etter behandling. Et samlet rusfelt er klare på at det er i ettervernet vi virkelig trenger å øke innsatsen for å få ned overdosetall og bidra til at folk får bedre liv. Det er ved å satse på det som faktisk hjelper, som økt satsing på bolig og aktivitet, at vi kan lykkes bedre enn i dag.

LES OGSÅ: Leder: Kristoffer Joners kamp