Debatt: De eldre skal prioriteres

Det er deprimerende lesing at Ap er så negative til en løsning som ville gitt en varm og verdig eldreomsorg, skriver Bård Hoksrud (Frp).

Av. Bård Hoksrud, Eldrepolitisk talsperson Fremskrittspartiet

I sitt svarinnlegg 1. august går Arbeiderpartiets Tove Karoline Knutsen til angrep på Fremskrittspartiets prosjekt med statlig finansiering av eldreomsorgen – nok en gang. Arbeiderpartiet styrer i dag 201 kommuner, og hun har helt rett i at det ikke skinner av eldreomsorgen i alle disse. Haugesund, Bergen, Trondheim, Oslo og Kragerø er bare noen av de kommunene hvor det har kommet fram at eldre går for lut og kaldt vann, og ikke får den pleie og omsorgen de både har rett til og krav på. Dette fordi Arbeiderpartiet ikke vil styrke den enkelte eldres rettigheter. Jeg synes virkelig det er trist at Arbeiderpartiet ikke er interessert i å gi de eldre en verdig alderdom.

I stedet er Ap mer opptatt av å kritisere Fremskrittspartiet fordi vi vil sikre at de eldre skal ha grunnleggende rettigheter når man i en fase av livet faktisk er avhengig av det. Vi kan ikke ha det slik at de eldre må lage eldreopprør for å få disse rettighetene i sin kommune. Det har dessverre Asbjørn, Inger-Johanne og Elisabeth måttet gjøre, ikke bare for seg selv, men også for å sikre at alle andre eldre skal få en trygg og god alderdom eller hjelp til å løse hverdagens utfordringer.

Både Arbeiderpartiet, SV og Sp kritiserer statlig finansiering, men er ikke selv villig til å sikre at alle som trenger pleie og omsorg får det i deres kommuner. Grunnen til at Fremskrittspartiet ønsker en statlig finansiering av eldreomsorgen er så enkel som at eldre som trenger pleie og omsorg ikke skal være avhengig av nettopp hvilke prioriteringer den enkelte kommune gjør, og om kommunen er rik eller fattig.    

Fremskrittspartiets mål er imidlertid ikke at staten skal måtte finansiere eldreomsorgen. Men når vi ser at så mange kommuner velger å ikke prioritere eldreomsorg i sine kommunebudsjetter, er det klart vi må ta grep. Vi kan ikke sitte stille i båten og se på at de eldre nedprioriteres. Fremskrittspartiets mål er at alle uavhengig av hvor du bor i landet skal få det pleie og omsorgstilbudet som den enkelte trenger.  

Statlig finansiering ville ha gitt de Arbeiderparti-styrte kommunene mulighet til å prioritere de eldre i langt større grad enn i dag. Det er derfor deprimerende lesing at Ap er så negative til en løsning som ville gitt en varm og verdig eldreomsorg.