Varaordfører Bjørg Tysdal Moe (KrF) er klar for TV-aksjonen søndag og oppfordrer alle til å gi. Foto: TV- aksjonen.

Debatt: Bli med på verdens største dugnad

Søndag er det klart for den årlige innsamlingsaksjonen der midlene i år tilfaller Røde Kors. Bli med du også, lyder oppfordringen fra varaordfører Bjørg Tysdal Moe (KrF).

Av: Bjørg Tysdal Moe, varaordfører (KrF)

I 2004 ble ordet «dugnad» kåret til vårt nasjonalord- altså det ordet vi mente forteller mest om Norge. Ordets opprinnelse strekker seg rundt 850 år tilbake i tid, når erkebiskop Øystein i Nidaros (1161-88) fikk dugnad inn i Frostatingsloven. I loven ble det skrevet at dersom du bor på en gård og ikke har arbeidskraft nok, så skal naboene tre støttende til. Her skjedde noe nytt – vi skulle ta medansvar for hverandres liv og hjelpe hverandre blant annet der ulykker, sykdom eller dødsfall hadde rammet. Slik oppsto et større «vi» med like rettigheter og forpliktelser, og en erkjennelse om at mennesket er vekselsvis mottakere og ytere av hjelp.

Under en dugnad bidrar alle med det de kan. Og når alle bidrar, er vi med på noe som er større enn oss selv: det er kraft når vi løfter i flokk. Norge har som et rikt land et særlig ansvar for å bidra for mennesker i nød, noe vi gjennom dugnad har tradisjon for å gjøre. Nå står en nasjonal dugnad for døren: den årlige TV-aksjonen. Dugnad finnes også i andre land (men ordet er særnosk), og TV-aksjonen regnes som verdens største dugnad målt i innsamlede midler per hode og antall deltakere. I et nasjonalt løft en søndag i året trår unge som eldre, private som bedrifter, kongehuset, regjeringen, politikere, lag og foreninger, til over hele landet.

Gjennom TV-aksjonen som i år går til Røde Kors, skal flere mennesker i krig og konfliktområder få livsviktige medisiner, helsehjelp, rent vann og mat. Behovet er enormt, og hvert bidrag er med på å redde liv. Røde Kors er mange steder den eneste hjelpeorganisasjonen som slipper til med humanitær bistand, og har gjennom lokale frivillige tilgang til dem som ellers ikke får hjelp.

Etter fem år med borgerkrig er over 14 millioner mennesker i Syria helt avhengig av nødhjelp for å overleve. I nabolandet Libanon, et land på størrelse med Rogaland, har nærmere 2 millioner syrere flyktet og står uten elementære behov for å kunne overleve. I Afghanistan, hvor det har vært krig i flere år, er det fortsatt borgerkrig i store deler av landet. Befolkningen er rammet av fattigdom og det er mangel på helsetjenester. I norske mottak er tusenvis av barn, kvinner og familier. Også her lider flere av dem, ofte i stillhet. 

I en globalisert verden har krig og konflikter konsekvenser for oss, selv om de skjer langt borte. Konflikter skaper store flyktningstrømmer, og stater og områder uten myndigheter til å ivareta lov og orden gir muligheter for utvikling av terrorisme og organisert kriminalitet. Og som medmennesker har vi et ansvar til å hjelpe de sivile ofrene for krig og konflikt. I KrF er vi opptatt av å stå i solidaritet og verne om alle menneskers liv. Alle skal regnes med i fellesskapet, uavhengig av geografisk avstand og på tvers av generasjoner. Vi er forpliktet til å stå opp for sårbare og undertrykte. Vi er nødt til å bidra til å løse de felles globale utfordringene som hele verden står overfor.

Gjennom årets TV-aksjon kan vi sørge for at mer enn 2 millioner mennesker fanget i krig og konflikt i 9 ulike land, får den livsviktige hjelpen de trenger. Noen ganger er det sånn i livet at vi har mulighet til å virkelig gjøre en forskjell: til å redde liv, og til å gi mennesker i en ekstrem utsatt situasjon verdige liv. Den sjansen har du akkurat nå. Bli med på verdens største dugnad og gå med bøsse på søndag for TV-aksjonen, eller ta kontanter og ta utrolig godt imot bøssebærerne som kommer på døren din.