Paul Stephens mener Arbeiderpartiets innvandringspolitikk, her representert ved Sahfana Mubarak Ali i Stavanger Ap, er «klart urettferdig».

Debatt: Ap og en rettferdig innvandringspolitikk – You must be joking!

Av Paul Stephens, professor ved UiS

Jeg trodde aldri jeg skulle være enig med Listhaug på noe om innvandringspolitikk. Men hun har rett om én ting: Arbeiderpartiet har ikke en liberal innvandringspolitikk. Aps asylpolitikk er klart urettferdig – ikke «streng og rettferdig», som Sahfana Mubarak Ali (Ap) og Linda Susanne Kruger (Ap) nylig hevdet (RA 29. august 2016).

Selv så skal jeg gi dem den fordelen av tvil med hensyn til ikke å bli imponert av sine partiets påståtte rettferdige rekord i asylpolitikk. Arbeiderpartiet har de siste årene ført en grusom asylpolitikk, og den rødgrønne regjeringen har gjennomført inhumane innstramminger når det gjelder asyl. I denne sammenhengen har Ap stått for en asylpraksis som har ofte vært på kant med FNs anbefalinger. Et politisk parti som har mislyktes i å beskytte menneskerettighetene til papirløse og lengeværende barn, kan neppe beskrives som rettferdig.

Det var Ap, for eksempel, som etablerte en midlertidig og en meget skadelig rammeverk til enslige asylsøkerbarn mellom 16 og 18 år. Det endelige utfallet var tragisk – barna kan bo og gå på skole i Norge fram till de er myndige, men så kan de sendes ut. Videre må jeg minne Ap om at det har vært en rekke uttalelser fra partiets representanter som fremmer mistenkeliggjøringen av asylsøkere som upålitelige – selv kriminelle – personer.

Alt i alt, har asylpolitikk under den rødgrønne koalisjonen vært en farse.

Dessuten har Ap-politikere behandlet en annen svært sårbar etnisk gruppe – fattige rumenere – svært dårlig. Partiet har drevet en diskriminerende registreringsprotokoll (bevisst eller ikke – resultatet er det samme) som har rammet de fattigste EU-borgere hard. Denne protokollen krever at EU-borgere registrerer seg hos UDI på nettet og at de gir en adresse.

Den tragiske ironien er følbar. De rumenske fattige er frakoblet nettet og de er hjemløse. Jeg må tilføye at hjemløshet er veldig farlig i Norge, særlig på vinteren. Pålitelige data om død pga. nedkjøling i landet er vanskelig å finne. Likevel tar det bare 15 minutter for en hjemløs rumener å fryse i hjel på en kald, norsk gate. Jeg lurer på om noen av de har lidd denne ulykkelige og ensomme død. Har Aps politikere lurt også?