Frps Roy Steffensen mener forslaget om at oljefondet skal selge seg ut av investeringer i alkoholprodusenter er lite gjennomtenkt. Foto: AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Debatt: Alkohol er en lovlig vare

Fremskrittspartiet mener at oljefondet skal sørge for høyest mulig avkastning til moderat risiko, skriver Roy Steffensen (Frp).

Av: Roy Steffensen, Stortingsrepresentant (Frp)

Oljefondets suksess skyldes at fagfolkene har tatt investeringsbeslutningene mens politikerne har holdt seg i bakgrunnen. Fremskrittspartiet mener at oljefondet fortsatt skal styres av fagfolk som vet hva de driver med. Senterpartiet har motsatt syn, og Senterpartiets helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe lanserer et forslag om at oljefondet skal selge seg ut av investeringer i alkoholprodusenter i avisen Dagen 6. oktober. Dette er lite gjennomtenkt fordi et slikt nedsalg på milliarder av kroner kan påføre norske skattebetalere enorme tap.

Det er utallige grupperinger som jevnlig kontakter norske politikere med argumenter om hvorfor oljefondet bør styre klar av investeringer i enkeltland, enkeltregioner, enkeltbransjer eller en konkret arbeidsplass. Norske politikere bør være varsomme med å kaste seg på en slik karusell. Det er mye særinteressegrupper i Norge ikke liker, eksempelvis usunn mat, sukker og snop, biler, flyselskaper, eller alkohol som nå er tema. Listen kan gjøres lang. Hvis oljefondet skal selge seg ut av alt særinteressegrupper ikke liker, vil investeringsrommet krympe og risikoen gå opp. Det kan bety lavere overskudd og lavere verdiskaping. Det norske oljefondet har allerede tapt omtrent 30 milliarder kroner på å trekke seg ut av blant annet tobakk, og det beviser at man må være på vakt mot nye særkrav som reduserer avkastningsmulighetene. Skal vi kaste oss på den karusellen, vil Norge til slutt kun bare eie investeringsbanker, som igjen eier de samme selskapene særinteressegruppene ønsker å unngå.

Fremskrittspartiet mener at oljefondet skal sørge for høyest mulig avkastning til moderat risiko. Da må vi være varsomme med å komme med så mange politiske og velmenende begrensninger at våre barn og barnebarns framtidige pensjonsforpliktelser ofres på godhetens alter. Hvis norske politikere begynner å bruke oljefondet til politikk og internasjonal moralisme, vil det bety lavere avkastning og mindre velferd for framtidige generasjoner. Husk at bare 0,1 prosent lavere avkastning betyr 7 milliarder kroner mindre i året. Hva får vi igjen for dette? Ikke noe. Det vil trolig ikke bli noe mindre alkoholforbruk selv om oljefondet selger seg ut av disse selskapene. Valget 2017 kommer til å handle om troverdighet, og det kan bli en utfordring for Senterpartiet.