Kannik målestasjon. Foto: Arne Birkemo

Dårlig luftkvalitet i Stavanger

Det ligger an til dårlig luftkvalitet i dagene framover også, melder kommunen.

I helgen ble det registrert dårlig luftkvalitet og høye nivåer for svevestøv i Stavanger. Høyest verdier og lengst periode med røde verdier ble målt ved Kannik målestasjon, men også ved Våland målestasjon er det registrert flere timer med røde verdier for svevestøv lørdag og søndag, melder Stavanger kommune på sine nettsider.

Ifølge kommunen er det den kalde, stille værtypen uten nedbør som gjør at forurensningen ikke blir skylt eller blåst bort.

«Enkelte grupper i befolkningen er spesielt utsatt for negativ helsepåvirkning av luftforurensningen. Dette gjelder særlig barn med luftveislidelser, som astma og bronkitt, og voksne med alvorlige hjerte/kar- eller lungelidelser. Disse bør redusere utendørs aktivitet og ikke oppholde seg i de mest forurensede områdene. Andre sårbare grupper kan være gravide og småbarn», skriver kommunen.

Det meldes fortsatt kaldt og tørt og forholdsvis stille vær i Stavanger de nærmeste dagene. På grunn av høyt støvnivå går kommunen nå ut med informasjon til innbyggerne om at det er ventet dårlig luftkvalitet videre utover i uken. Fra torsdag av er det ventet høyere temperaturer og nedbør, melder Yr.

Ifølge kommunen er det biltrafikk og piggdekkbruk som er hovedkilde til mengden svevestøv. Vedfyring på ettermiddags- og kveldstid bidrar også til forurensningen.

Statens vegvesen vurderer fortløpende ekstra renhold og har allerede iverksatt tiltak med støvbinding.