Ikke alle er like glade for overgangen fra papir til nett. Her et skjermbilde av Rogalands Avis.

Dagspressen utdaterer seg

DEBATT: Halvgammelt avisstoff selger dårlig. Dagsavisenes skjebne angår mange.

Av Øivind Aspelund

Dagsavisenes skjebne angår mange av oss, sentrale som de har vært i folkeopplysningen og dermed viktige for demokratiseringen og opprettholdelsen av samfunnslivet. Når de avaktualiserer seg som jeg her viser eksempler på, ønsker jeg dermed å utfordre til meningsutveksling om forholdet.

Som mangeårig Aftenposten-abonnent mottok jeg i ferietiden, 26. juni, e-postmelding om at avisen f.o.m. 1. juli ville bli trykket i Bergen og at jeg med Stavanger-adresse først ville få avisen levert dagen etter. Det ble henvist til nettjenesten og hengt på en beklagelse – men ikke så meget som antydet prisreduksjon.
Selvsagt er nyheter ferskvare. Men ikke bare dagsnytt, men eksempelvis også reportasjer, forhåndsomtaler, kunngjøringer og TV-program taper fort sin aktualitet. Betegnende er det når vi i Dagsnytt 18 kan lytte til diskusjon av dagens Aftenpost-artikkel som vi ikke har hatt tilgang til.

Nettet er et begrenset alternativ, men ved å utdatere seg, svekker dagsavisene sin posisjon ytterligere. Formodentlig også med følger for annonseinntekter og abonnenttall.
Og mer av dette: Stavanger Aftenblad ble etablert i 1892. Avisen har betjent sitt omland og mere til i mange år som anerkjent kvalitetsavis. Den har hatt solid økonomi, fremragende medarbeidere og hadde nytt moderne trykkeri. Det ble inntil for noen år siden arbeidet med å gjøre avisen til selveiende stiftelse blant annet for å hindre oppkjøp.

Men det endte med at majoritetseierne valgte å selge avisen med godt utbytte til Schibsted. Angivelig uten at dette skulle medføre redaksjonelle endringer.

Som utenforstående har man vært vitne til at den nye eieren har søkt å presse mer profitt ut av driften, blant annet med reduksjon av staben. Og leserne har konstatert at avisen er blitt tynnere i omfang og innhold. Når så Schibsted nylig bestemte seg for å selge trykkeriet og flytte trykkingen til Bergen med framskutt redaksjonell avslutning, opplever abonnentene å motta avisen med halvgammelt stoff.

Eksempelvis må man vente til tirsdagen for å se omtale av Vikings søndagskamp for å nevne noe uviktig, men likevel ikke uvesentlig for rogalendinger. Annet stoff tilsvarende. For øvrig også uten prisreduksjon.

Halvgammelt avisstoff selger dårlig. Hvordan vurderer Schibsted situasjonen?