De blåblås dagpengekutt er ingen god idé, mener Arbeiderpartiets Hadia Tajik.

– Dagpengekutt får ikke flere i jobb

– Vårt mål er flere i arbeid og færre på trygd. Dette fører til det motsatte, sier Arbeiderpartiets Hadia Tajik om at regjeringen vil kutte i dagpengene.

 

3500 færre vil få rett til dagpenger neste år hvis regjeringen får igjennom sitt forslag.

De blåblå ønsker å fjerne muligheten til å legge de siste tre årenes inntekt til grunn når du søker om dagpenger. I dag kan de arbeidsledige velge mellom å legge til grunn det siste årets inntekt eller de siste tre årene.

Deltidsarbeid

Tajik påpeker at det er de dagpengemottakerne som har tjent minst, og som trenger tre år på å «samle opp» nok inntekt til å få rett til dagpenger, som rammes.

– Det virker å være en underliggende tanke fra regjeringen at disse personene med lav inntekt over lengre tid, som typisk er deltidsarbeidende kvinner og eller unge menn på midlertidige kontrakter, kunne ha jobbet, men heller spekulerer i å velge dagpenger enn å være i jobb. Vi er ikke enige i dette. Enten er det ikke jobber til disse menneskene eller så mangler de kompetanse til dagens arbeidsmarked, sier hun.

Tajik tror at en del av dem nå vil havne på sosialhjelp.

– Det er vår bekymring, vår uro, at man bare flytter rundt på disse menneskene.

KrF har nøkkelen

Tajik peker på at forskeren som arbeidsminister Anniken Hauglie (H) lener seg til, sier til Dagsavisen at regjeringens grep kan presse flere vekk fra arbeidsmarkedet.

– Det viser at hennes beslutning ikke er kunnskapsbasert, men drevet av ideologi og et ønske om å kutte, sier Tajik.

Ap vil i sitt alternative budsjett beholde muligheten til å tjene opp dagpenger over tre år. Det er KrF som sitter med nøkkelen til å forhindre kuttet, og partiet har varslet at det er imot innstramningen.

– Vi vil ikke gå inn i forhandlingene med ultimatum, men dette blir en veldig viktig sak for KrF, sa finanspolitisk talsperson Kjell Ingolf Ropstad til NTB i forrige uke.