Corbyn vil støtte May i bytte mot krav om myk brexit

Labour-leder Jeremy Corbyn tilbyr å støtte en avtale dersom Theresa May går med på en liste av krav i retning av en myk brexit. Men mange av partifellene hans raser.

Brevet som er sendt fra Corbyn til May beskrives som første framstøt fra Corbyn med krav som faktisk har en reell sjanse til å bli realisert. Regjeringen sier den er villig til å se på forslaget, men Corbyn møter sterk motstand fra en rekke pro-EU-politikere i eget parti.

Les også: – Statsminister! Er dette helvete?

Krav

Det begynner å haste med å finne en brexit-løsning, og Corbyn har levert et brev med fem krav til May. Han sier han vil støtte en utmeldingsavtale dersom May går med på en rekke betingelser.

Corbyn vil blant annet at Storbritannia skal være en del av permanent tollunion med EU, der Storbritannia får medbestemmelse i handelsavtaler EU gjør. Han ønsker også en «sterk tilpasning» til det indre marked. I motsetning til tidligere krav fra Labour kan forslaget fra Corbyn få støtte, skriver The New Statesman.

Corbyn krav vil gjelde den politiske erklæringen om det framtidige forholdet til EU, og signaliserer at han ikke nødvendigvis krever endringer i selve utmeldingsavtalen, noe som kan være av avgjørende betydning.

– Han har krysset Rubikon og gjort et avgjørende valg som risikerer sinne blant pro-EU-folk heller enn brexit-tilhengere, kommenterer Stephen Bush, politisk redaktør av The New Statesman, som har tett innsikt i Labour.

Det vil likevel sitte langt inne for May å akseptere disse kravene, siden det vil provosere så mange i hennes eget parti og risikere splittelse.

Rød klut

Forslagene er en rød klut både mot brexit-tilhengere som vil ha et sterkt brudd med EU og mot Labour-politikere som er sterkt imot brexit.

– Dette er ikke opposisjon, dette er å fasilitere en avtale som vil gjøre landet fattigere, tvitrer Chuka Umunna, Labour-representant som har gått i bresjen for en ny folkeavstemning.

Det Corbyn foreslår er en såkalt «myk brexit», som kan sikre støtte blant mange i Labour og Det konservative partiet som ser dette som den beste løsningen.

For Labour kan det derimot være en dårlig idé å støtte brexit, ifølge en lekket rapport gjort for fagforeningen TSSA. Labours medlemsmasse er overveiende imot brexit, og Labour risikerer å miste mange seter i parlamentet dersom man ikke inntar en anti-brexit-holdning, ifølge rapporten, som blir referert i The Guardian.

Les også: Jeremy Corbyn er på kollisjonskurs med 70 prosent av Labours medlemmer