Illustrasjon: Stavanger kommune

Christian Bjellands gate stenger mandag

Det skal etableres en bomstasjon i Christian Bjellands gate.

Fra mandag 5. februar til 15. april stenges gata mellom Vistegata og Feisteinveien.

I løpet av denne tiden skal ny bomstasjon bygges.

 Stavanger kommune benytter anledningen til å bytte ut og flytte vann- og avløpsledninger i det samme området.

De to første ukene av arbeidet vil bare ett kjørefelt være åpent fra Christian Bjellands gate og ned Vistegata. Det vil være gjennomkjøring forbudt i Christian Bjellands gate fra Tastagata og gjennom Vistegata for å redusere trafikkmengden i anleggsperioden.

Beboerne i gatene kan kjøre begge veier.

Rutebuss nummer 12, som passerer Vistegata, legges om i hele perioden. Når bussen kommer fra Sjøveien, vil den kjøre via Christian Bjellands gate og Dusavikveien, og inn til Stavanger sentrum.