Cannabis og bompenger

DEBATT: Hvis ikke innsatsen her økes betraktelig, er jeg redd vi om noen år har adskillig flere som ender som tunge rusmisbrukere enn vi har i dag.

Av: Marit Hølland Paulsen. 1. Vara komm. styret Levekår, KrF.

Kommune- og fylkesvalget 2019 er over. Hva handlet det mest om? Bompenger vil nok mange si. Jeg for min del ble mest opptatt av forslaget fra Unge Venstre om legalisering av cannabis og og jeg fikk en assosiasjon til «bom» på en annen måte.

Hva jeg mener med det?

La meg ta legaliseringen av cannabis først: Den avskriver jeg med en gang som en dårlig løsning for å minske bruk av rusmidler.

Så er det «bommen»! Det har i valgkampen ikke vært mye snakk om alkoholpolitikk. Bortsett fra legalisering av cannabis. Og det skrives stadig om personer som har fått «ødelagte» liv på grunn av rusmisbruk. Jeg vil derfor komme med en oppfordring til de nyvalgte politikere. Er det mulig å finne en «bom» som hindrer utsatte ungdommer fra å gå inn i et misbruk?

Hvis ikke innsatsen her økes betraktelig, er jeg redd vi om noen år har adskillig flere som ender som tunge rusmisbrukere enn vi har i dag. Det handler om lidelse for både pasient og pårørende. Og det koster samfunnet enorme summer.

Jeg oppfordrer derfor de nyvalgte politikerne i kommuner og fylke om å se på saken. Her er det snakk om forebygging og tidlig innsats. I Stavanger fikk vi et prosjekt som kalles «Tett på» som nettopp skulle fange opp ungdom i risikosonen. Dette kan suppleres med andre tiltak. Helsesykepleier og skole er blant dem som treffer alle ungdommer og bør derfor involveres sterkt.

Da jeg gikk inn i politikken for mange år siden, var det nettopp for å jobbe for å få en god rusomsorg. Og selv om mange mener mye mer kunne vært gjort, så er det i hvertfall blitt mange forbedringer. Men er det blitt færre rusmisbrukere? Nei, dessverre. Derfor må vi få til en «bom» som stopper ungdom som er i faresonen for å få et misbruk. Det blir nok ikke lett, men du all verden for en glede om vi redder noen!