Torsdag morgen møttes toppledelsen i kommunene Stavanger, Rennesøy og Finnøy for å starte byggingen av «Nye Stavanger». Fra venstre Finnøy-ordfører Henrik Halleland, Rennesøy-ordfører Dagny Sunnanå Hausken og Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø. Foto: Arne Birkemo

Byggingen av «Nye Stavanger»: – Nå må dere tenke distriktspolitikk, Stavanger

Klarer «Nye Stavanger» å tenke både som en by-, øy- og distriktskommune? Det mener ordførerne i Rennesøy og Finnøy er den største utfordringen når storkommunen dannes.

Følg RA på Facebook og Twitter!

Torsdag var toppledelsen fra kommunene Stavanger, Rennesøy og Finnøy samlet på rådhuset i Stavanger for å diskutere den videre sammenslåingsprosessen. Byggingen av «Nye Stavanger» har startet.

Stemningen var god, men ordførerne i øykommunene Rennesøy og Finnøy lurer på om det har gått opp for politikerne og administrasjonen i Stavanger at «Nye Stavanger» går fra å være en bykommune til en distriktskommune.

LES OGSÅ: Ønsker ikke å slå sammen Sandnes og Forsand

Dette er viktig for øy-kommunene

– Stavanger tredobler arealet sitt, og nå må den snart tidligere bykommunen begynne å tenke distriktspolitikk. Jeg er spent på det, sier Rennesøy-ordfører Dagny Sunnanå Hausken (Sp) til RA.

Finnøy-ordfører Henrik Halleland (KrF) er enig.

– Det blir en ny måte å tenke på, sier Halleland.

Flere ting er viktig for øy-ordførerne. Både Halleland og Sunnanå Hausken mener det er viktig å sikre et godt tjenestetilbud til sine innbyggere.

– Det er viktig å sikre gode tjenester, både i Stavanger sentrum og på øyene og det som nå blir distriktet, poengterer Rennesøy-ordføreren.

Hvor mye makt kommunedelsutvalgene (bydelsutvalgene i den nye storkommunene) skal få i «Nye Stavanger» opptar også øy-ordførerne.

– Vi er forberedt

Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø (H) understreker at både politikerne og administrasjonen er opptatt av å omstille seg og tenke distrikt.

– Vi går fra å ha mest by til å ha mer landbruk og et mye større areal å forholde oss til. Det har skjedd en endring blant politikerne. Folk er opptatt av denne omstillingen. Nå skal vi bygge en ny kommune hvor alle tre kommunene er likeverdige, sier Sagen Helgø.

Havbruk, landbruk og ny næringsutvikling på øyene er viktigst for Stavanger i etableringen av «Nye Stavanger», forteller Sagen Helgø.

LES OGSÅ: Forstrand vs. Forsandnes

– Vi får mye nytt areal. Vi skal fortsatt fortette i Stavanger, samtidig som vi skal ha god arealplanlegging for Rennesøy og Finnøy.

– Når det gjelder kommunedelsutvalgene, har vi god erfaring med bydelsutvalg, sier hun.

– Ingen skal sparkes

Ifølge avtalen skal ingen ansatte sparkes fra noen av de tre kommunene, men i Rennesøy er det bekymring.

LES OGSÅ: SSB forventer stor vekst på Rennesøy

– Vi har sagt at ingen skal miste jobben. Det håper jeg at vi klarer. Faktisk tror jeg at den nye kommunen har behov for flere ansatte, sier Rennesøy-ordfører Dagny Sunnanå Hausken (KrF), men hun kan også fortelle at kommuneansatte i hennes kommune er bekymret.

– Selv om det er forventninger og positivt engasjement, så skaper det også usikkerhet blant de ansatte. Vi skal igjennom en omstilling, sier Rennesøy-ordføreren.

Hun ser ikke bort ifra at noen administrative stillinger må flyttes. Sunnanå Hausken er også klar på at Rennesøy ønsker å se på hvilke administrative stillinger som kan flyttes til Rennesøy.

Kan bli etablert før 2020

Stavanger og Finnøy ønsker å danne ny kommunen før 2020.

I utgangspunktet skal den nye storkommunen med Stavanger, Finnøy og Rennesøy etableres 01.01.2020. Under gårsdagens møte mellom toppledelsen i de tre kommunene, ble det diskutert om administrasjonene i kommunene skal utrede om det er en lur idé å flytte etableringstidspunktet til 01.01.2018 eller samme dato 2019. Stavanger og Finnøy var positive til dette, mens Rennesøy mener at administrasjonen trenger tiden som er avtalt.

141.721 innbyggere

«Nye Stavanger» får 141.721 innbyggere og blir tre ganger så stort.

I dag har Stavanger kommune 132.644 innbyggere. Når kommunen slår seg sammen med Rennesøy og Finnøy blir folketallet 141.721. I Rennesøy bor det 4856 personer mens Finnøy har 3221 innbyggere.

Storkommunen får et areal på 241,27 kvadratkilometer. For Stavanger er det en tredobling. I dag har Stavanger et areal på 71,35 kvadratkilometer. Rennesøy har 65,61 kvadratkilometer, mens Finnøy har hele 104,41 kvadratkilometer.

Kommunestyret i «Nye Stavanger» skal ha 67 representanter.

I dag er det 109 folkevalgte som styrer de tre kommunene Stavanger, Rennesøy og Finnøy. Antall politikere i det nye kommunestyret skal ifølge intensjonsavtalen være 67 representanter totalt. Rådhuset skal ligge i Stavanger. Den nye storkommunen skal hete Stavanger.

LES OGSÅ: Randaberg-innbyggerne vil fortsette som egen kommune