Bussveien forsinket av frost

Det var så kaldt i vinter at åpningen av Bussveien på Vaulen ble forsinket.

Fredag er en ny milepæl i den omstridte Bussveiens historie. Da markerer Statens vegvesen og Rogaland fylkeskommune at Bussveien på Vaulen er ferdig. Fylkesordførar Solveig Ege Tengesdal klipper snoren klokken 11.30, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

– Det er kjekt å markere at nok en strekning av Bussveien er ferdig. En viktig milepæl for bussreisende, syklister, gående og for fylkeskommunen, Statens vegvesen, Stavanger kommune, og alle samarbeidsparter. Jeg gleder meg, sier fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal.

Målet for Bussveien er å sikre at bussen er «presis, ofte og behagelig». Bussveien er i tillegg regionen sitt største prosjekt for de som går og sykler, og disse får egne felt langs strekningen.

– Vi er veldig glade for å være ferdige. To måneder med frost i vår har gjort at prosjektet ikke var ferdig da det skulle, forteller prosjektleder i Statens vegvesen, Kari Smådal Turøy.

Bussveistrekningen som nå er ferdig er mellom Breidablikkveien og Stasjonsveien på Vaulen. Det er den syvende fullførte strekningen i Bussveien, ifølge Statens vegvesen.

Mer enn bussvei

Veien har vært åpen for trafikk under hele byggeperioden, siden arbeidet startet høsten 2015, men både bilister og myke trafikanter har merket at de har ferdet gjennom en byggeplass.

– Naboer og bilister har vært svært tålmodige. Vi har gravd og bygd både i selve fylkesveien og i området rundt. Men nå er det blitt bra, sier prosjektlederen.

Hun forklarer at Stavanger kommune har benyttet anledningen til å legge nye vann- og avløpsrøyr både i fylkesveien og i mange av gatene mellom fylkesvegen og Auglendsbakken.

Trafikklys på mandag

Bussene har tatt Bussveien i bruk siden midten av juni, men de må fremdeles stoppe i rundkjøringen ved Breidablikkveien.

På mandag blir trafikklysene aktivert, slik at bussene får prioritet.

Vegard Thise, prosjektleder for Bussveien forteller at de har jobbet med å gjøre krysset ved McDonald’s best mulig også for bilene.

Blant annet blir det ikke rødt lys for bilene før bussen kjører fra holdeplassen.

Dette er bygd mellom Breidablikkveien og Stasjonsveien på Vaulen:

  • 800 meter bussvei i midten av Vaulenveien
  • 2-sidig sykkelfelt og fortau langs hele strekningen
  • fortau langs Brauta, fra Vaulen skole til Austhallet og Dalsetveien
  • 1600 meter kommunale veier er opprustet eller nybygde
  • to underganger er utvidet og bygd på i lengden
  • støyskjerming langs store deler av veien
  • nytt busstopp i begge retninger
  • en signalregulert rundkøyring
  • to signalregulerte gangfelt

Bussveien er en del av Bymiljøpakken og et av de største samferdsleprosjektene i Rogaland. Den blir Europas lengste bussvei, med til sammen 22 strekninger på totalt 50 kilometer.