Stavanger Venstres Rune Askeland. Foto: Julie Renée Buene

Budsjettforlik styrker skolen

1,3 milliarder kroner til flere lærere på 1.–4. trinn. Stavanger og Sandnes sin del av potten er henholdsvis 29,4 og 18,8 millioner kroner. Både Høyre, Venstre – og Ap er enige om at det er en god ting.

I budsjettforliket ble KrF, Venstre, Frp og Høyre enige om å bevilge 1,3 milliarder kroner til flere lærere på 1.–4. trinn.

Kongstanken er å fange opp de elevene som sliter tidlig, de som går ut av ungdomsskolen uten å kunne regne og lese godt nok.  

LES OGSÅ: Færre lærere i Stavanger-skolen

På tide

Stavanger og Sandnes sin del av potten er henholdsvis 29,4 og 18,8 millioner kroner.

En gledelig nyhet – i tolvte time, ifølge Stavanger Aps Dag Mossige.

– Enhver styrking av skolen er bra, og dette er en betydelig styrking, men det er samme runddans hvert år. Akkurat som i fjor må Venstre og KrF redde et statsbudsjett som er elendig i utgangspunktet, og dette skjer mot Høyre og Frp sin vilje, sier Mossige, som sitter i kommunalstyret for oppvekst, til RA.

Budsjetthistorien tatt i betraktning, kan ikke Mossige se bort ifra at det samme skjer neste år.

– Jeg trodde de tok hintet i fjor og la inn midlene. Det virker useriøst å måtte bli reddet hvert år av sentrumspartiene. Nå ser vi en stor satsing på lærerne. Vi kan ikke ansette folk det ene året og sparke dem det neste. Det må være kontinuitet i satsingen, sier Mossige.

Det skal det imidlertid ikke være grunn til Mossiges bekymring, ifølge Aleksander Stokkebø, Høyre-mann i kommunalstyret for oppvekst.

– Tidlig innsats har alltid vært viktig for oss. I motsetning til Ap, leverer vi på dette også. Skolen i Stavanger blir nå styrket, både gjennom budsjettforliket og Stavanger-budsjettet, sier Stokkebø til RA.

LES OGSÅ: – Kutt i skolen i Stavanger vil ramme hardt

Venstre-press

Ganske så enig er Rune Askeland (V), nestleder i kommunalstyret for oppvekst.

– Dette er ytterligere styrking av et allerede godt Stavanger-budsjett, sier Askeland, som mener det er helt naturlig at Venstre må «pushe» regjeringspartiene når det kommer til skolepolitikk.

– Skolen er viktig for Venstre, så det er naturlig at vi prioriterer dette. Det er mulig vi hadde «pushet» Ap også i et eventuelt samarbeid, sier Askeland til RA.

Kan miste midler

Midlene er fordelt etter grunnskolenøkkelen i inntektssystemet til kommunene.

Kommunene skal hvert år bekrefte til Utdanningsdirektoratet at tilskuddsmidlene er brukt til lærere på 1.–4. trinn.

− Vi forventer at kommunene bruker disse pengene på lærere. Men dersom det tar litt tid å ansette lærere, har kommunene også mulighet til å bruke deler av midlene til flere assistenter i mellomtiden, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Kommuner som ikke bekrefter at midlene er brukt som de skal, vil ikke få tildelt midler påfølgende år.

Utvikling antall lærere/elever i Stavanger:

Antall lærere:
2011-2012: 1220,7
2012-2013: 1278,0
2013-2014: 1264,8
2014-2015: 1261,8
2015-2016: 1204,0

Antall elever:
2011-2012: 14.584
2012-2013: 14.507
2013-2014: 14.583
2014-2015: 14.694
2015-2016: 14.790

Tallene er hentet fra Grunnskolenes Informasjonssystem (GSI) for Stavanger.

I budsjettforliket for 2017 ble samarbeidspartiene KrF, Venstre, Frp og Høyre enige om å bevilge 1,3 mrd. kroner til flere lærere på 1.-4. trinn.

LES OGSÅ: – Flere lærere i Stavanger med Erna, Mossige!