Vår bevissthet i forhold til miljøspørsmål har endret seg kraftig i løpet av de snart 25 år jeg har deltatt i lokalpolitikken i Stavanger, skriver v varaordfører Bjørg Tysdal Moe (KrF) i sin kommentar. Foto: Henninng Carr Ekroll

Bruker mest på kultur

Blant de store byene i Norge er det Stavanger som bruker mest penger på kultur per innbygger.

Norske kommuner brukte i gjennomsnitt 3,9 prosent av netto driftsutgifter på kulturformål i 2016. Dette er en økning på over 100 kroner per innbygger fra 2015.

Blant de største byene topper Stavanger listen i pengebruk på kultur med 3.323 kroner per innbygger fulgt av Bodø med 2.778 kroner. Bare Tromsø og Trondheim ligger under snittet med henholdsvis 2.126 og 2.099 kroner.

Etter flere år med mellom 3,7 og 3,8 prosent av totale netto driftsutgifter til kulturformål i kommunene, viser tallene for 2016 en økning i kulturprioriteringen, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

11 milliarder

Totalt gikk 11,3 milliarder kroner i netto driftsutgifter til kulturformål. Det er første gang på flere år at det brukes mer til kulturformål, også i kronebeløp per innbygger.

Kommunene brukte 2.148 kroner per innbygger til kultur i 2016 mot 2 036 kroner i 2015. Selv om det er økning i delen til kulturformål siste året, ser en at før 2011 var delen godt over 4 prosent

Selje på bunn

Bykle i Aust-Agder brukte suverent mest til kulturformål i fjor med 18.445 kroner per innbygger.

På andreplass følger Modalen i Hordaland der de brukte 15.104 kroner. Deretter følger Eidfjord i Hardanger med et forbruk på 13.516 per innbygger.

Kommunene som bruker minst er Selje i Nordfjord med 292 kroner per innbygger, og Gaular i Sunnfjord med 608 kroner.