Tidlig i februar avgjøres det om brannstasjonen skal ligge ved sjøen i Lervig eller ikke. Foto: Stein Roger Fossmo

Brannstasjon avgjøres om kort tid

Lokalisering av brannstasjon avgjøres etter planen 5. februar.

– Rådmannen legger fram et notat til bystyret der det skisseres ulike løsninger for brannstasjon. Da skal bystyret bestemme hvor brannstasjonen skal ligge, sier ordfører Christine Sagen Helgø.

Hun kom med opplysningen under presentasjonen av de store planene for Storhaug. Under presentasjonen av Storhaugløftet, som flertallspartiene er enige om, er brannstasjonen tegnet inn innerst i Lervigbukta på en illustrasjon som er laget for å vise hvor blant annet skole, idrettshall og park ligger.

LES OGSÅ: Slik skal det satses på Storhaug

Sjøtomt

Det er uansett ikke et signal om at flertallspartiene er enige om lokaliseringen, og Venstre jobber fremdeles for å unngå at brannstasjonen blir liggende som nabo til parken og et kommende boligprosjekt innerst i Lervigbukta.

Høyre og Frp, derimot, har ønsket å følge brannvesenets eget ønske om sjøtomt, for å samlokalisere brannbåtbryggen og brannstasjonen. 

– Venstre har ikke gitt opp å få brannstasjon på skoletomten, tvert imot. Også Frp og Høyre er interessert i å se på andre løsninger. Administrasjonen har gått inn for sjøtomten, men nå skal skoletomtkvartalet ut på en begrenset arkitektkonkurranse, og da kan vi se nærmere på mulighetene i kvartalet, i tillegg til i Svankevigå, på Fiskepiren og på Lagårdsveien, sier Per A Thorbjørnsen (V) til RA. 

LES OGSÅ: Ber om fortgang i Storhaug-planene

LES OGSÅ: Her vil Venstre ha brannstasjonen i Lervig