Brann- og redningssjef Henry Ove Berg er svært godt fornøyd med lokaliseringen i Lervig

Brannsjefen vil ha den nye stasjonen i Lervig

For brannsjef Henry Ove Berg er Lervig en svært god plass for ny brannstasjon.

I 2012 startet brannvesenet og eierkommunene arbeidet med risikoanalyse for brann- og redningstjenesten i årene framover. I dette arbeidet ble det blant annet satt av tomt for ny stasjon i Lervig.    
– Lervig kom raskt opp, for å ligge nær og ha rask tilgang til sykehjem, sykehus, kjøpesentra, trehusbebyggelse og Stavanger sentrum, sier Berg til RA.
– Fra Lervig-tomten kommer vi rett inn i Bergelandstunnelen, kjører raskt til Våland og raskt til sentrum og ikke minst til trehusbebyggelsen på Storhaug, sier Berg.

Ryfast-beredskap

Han trekker også fram beredskapen i Sentrum og i de kommende Ryfast-tunnelene.
– Under tunnelbranner er hurtighet svært viktig. Den nye stasjonen i Schancheholen vil ligge rett ved innløpet til Ryfast, men Lervig er nær Hundvåg og har alternativ adkomst til tunnelen over Bybrua, sier brannsjefen, og peker på at sentrumssonen også er godt dekket fra både Schancheholen og Lervig.
Ryfast-beredskap er sentralt for Tveit, som ikke ser lyst på utsettelse av bygging av den nye brannstasjonen.
– Ryfast åpner i 2019, og for oss er det veldig viktig at vi får trent på hendelser og etablert oss før tunnelene åpnes, sier brannsjefen.

Puslespill


Gjennomgang av brannhistorikk, veinett, bruk av stoppeklokke og lovverk er biter av puslespillet brannvesenet har lagt.
Tveit trekker fram et godt samarbeid med byggherren.
– Stavanger kommune har gjort mye for å få en brann- og redningstjeneste som best mulig for Stavangers befolkning i årene framover, sier han.
Brannstasjonen ser ut til å bli 1600-1900 kvadratmeter større enn kommunen først har kalkulert med og satt av plass til i reguleringen.
– Kravene til areal er større, for eksempel rene og skitne soner av hensyn til for eksempel asbest. HMS-forhold og arbeidsmiljølov gjelder også for mine medarbeidere, sier Berg, opptatt av å komme ut av nedslitte, dels uegnede og trekkfulle lokaler på Lagårdsveien.
Brannbåten skal etter planen ligge til kai ved stasjonsbygningen, det gir bedre garderobeforhold og andre fordeler for de ti medarbeiderne som er knyttet til disse oppgavene.  

LES OGSÅ: Frykter tabbe for generasjoner i Lervig