Høyre er nå eneste opposisjonsparti når fylkestinget skal behandle budsjettet. Gruppeleder Janne Johnsen etterlyser flere tiltak mot arbeidsledigheten i en dels Ap-styrt kommune. Foto: Lasse Hansen

– Bra med skole, men hva med ledigheten?

Flertallspartiene i fylkeskommunen øker pengepotten til skolene, men Janne Johnsen i Høyre etterlyser tiltak mot ledigheten.

Flertallet øker potten til vikarer i de videregående skolene med 28 millioner kroner over 4 år. Dette kommer fram etter at Ap, KrF, SV, V, Frp, MDG og Sp la fram sitt felles budsjett tirsdag formiddag.

– Det er tidligere kuttet i potten til vikarer, det har ført til at mange skoler ikke setter inn vikar fra første fraværsdag. Når vi stiller streng krav til oppmøte for elevene våre, kan de ikke møte et tomt klasserom, sier Chesak.

Flertallet satser også mer på lærlinger, og vil ha 95 lærlinger i egen administrasjon.

– Da vi overtok for ett år siden hadde vi rundt 55 lærlinger. Det blir nesten en dobling i vår fireårsperiode, sier Chesak.

Uansett skal det styres stramt, lånegraden stiger til 97 prosent i 2017, og ifølge varaordføreren skal gjelden reduseres i resten av økonomiplanperioden.

Utfordrer Ap

Våland: Janne Johnsen etterlyser tiltak mot arbeidsledigheten i et dels Ap-styrt fylke.

– De satser på skole, og det er bra, men ingen av partiene nevnte arbeidsledigheten i sine presentasjoner. Så mens ordførerne fra nord til sør i Ap sier «arbeid, arbeid, arbeid», verken sies eller gjøres det noe i fylkeskommunen, sier Høyres gruppeleder til RA.

Investeringsnivået står fast, men flertallspartiene endrer driftsutgiftene på mange punkter i forhold til Fylkesrådmannens budsjett:

Frivillige lag og organisasjoner skal få 890.000 mer.
Prosjektet «Hele Rogaland leser» får 250.000 kroner.
Tilskudd til kultur- og idrettsanlegg økes med 1 million kroner – i 2018.
Partiene tilfører 10 millioner kroner mer til drift og vedlikehold på fylkesveiene.
4 millioner går til en ekstra pott for å utbedre gang- og sykkelveier langs fylkesveiene.
Det brukes 250.000 ekstra til båtrute til Utsira.
De videregående skolene får 7 millioner kroner mer til vikarer/klassesammenslåing. Samtidig kutter de 2,5 millioner kroner ved å kreve at de enkelte skolene skal finansiere telefonutgifter innenfor egne rammer.

Alko-kutt

Fylkespolitikerne vil også kutte på alkoholservering i regi av fylkeskommunen, og går inn for at Rogaland blir en av-og-til-fylkeskommune, her vil fylkespolitikerne redusere utgiftene med 100.000 kroner årlig.

Fylkeskommunen skal dessuten kartlegge klimautslipp, og setter administrasjonen i gang med en sak for hvordan fylkeskommunen kan oppfylle egne klimamål. De framtidige økonomiplanene skal inneholde vurderinger av klimaeffektene i de ulike postene og en kartlegging av klimagassutslipp fra de forskjellige delene av virksomheten.

– Nå får vi tydeliggjort effekten hvilke konsekvenser fylkeskommunale tiltak har for klimaet, sier en fornøyd Torfinn Ingeborgrud i MDG.

– Mange av vedtakene fylkeskommunen gjør får direkte følger for klimaet. For eksempel fører veibygging til mer bilbruk, sier Heidi Bjerga (SV).
Fylkespolitikerne har også bestilt en gjennomgang av TT-ordningen.

Bruker risikobuffer

Flertallet kutter på en buffer i samferdsel for å få budsjettet til å gå opp.

Totalt sett er det få endringer i fylkesbudsjettet, av de 6,3 milliarder kronene er det justeringer på relativt beskjedne 40 millioner kroner.


– Dette er et stramt budsjett, og vi øker ikke rammene, sier fylkesvaraordfører Marianne Chesak til RA.

Samtidig er det klart at flertallet salderer eget budsjett ved å ta høyere risiko på samferdselssektoren.

I fylkesrådmann Trond Nerdals budsjettforslag understreker han at det er stor usikkerhet i samferdselssektoren framover, og la inn en buffer på 15 millioner i 2017, 25 mill. i 2018, 35 mill. i 2019 og 45 mill. kroner i 2020, til sammen 120 millioner kroner. Partiene regner også med å hente inn 8,25 millioner kroner på grunn av endringer i strømprisene, og håper neste år å få inn 1 million kroner ekstra ved å øke billettkontroll på bussene. Økt informasjon og markedsføring skal etter planen forbedre 2017-regnskapet med 1,5 millioner kroner.

Politikerne og sentraladministrasjonen skal også ta sin del av kuttene. Flertallet reduserer neste år potten til reiser, møter og tilstelninger, kutter spesielt vedlikehold med 1 million kroner, utsetter et treårig prosjekt med dokumentsenter/arkiv, og vil spare 500.000 kroner ved digital satsing for å få ned utgifter til, konferanser og seminarer. 5 mill. tas ved å redusere antall nye stillinger.

LES OGSÅ: Billigere buss for ungdom – dyrere for andre