Bønder i grise-krise

LEDER: Det er feil strategi hvis svinenæringen prøver å marginalisere motstandere av husdyrhold og gjøre den pågående debatten om dyrevelferd til et frikshow, skriver Bjørn G. Sæbø.

Stavanger-artisten Hanne Sørvaag og en god del annet kjentfolk har fått stor medieoppmerksomhet etter å ha signert på «Griseløftet». Selv om løftet om ikke å spise gris i sommer kan virke noe søkt å fra folk som allerede er vegetarianere eller veganere, gjør landbruket klokt i å innta den ydmyke og lyttende rollen. LES OGSÅ: Oppfordrer til ikke å spise gris


Det kan understrekes til det kjedsommelige at de dyremishandlende svinebøndene som ble avslørt på NRK Brennpunkt sist uke ikke er representative for sin bransje, men like fullt utspiller denne kriminaliteten seg på gårder nær oss. Det er feil strategi hvis svinenæringen prøver å marginalisere motstandere av husdyrhold og gjøre den pågående debatten om dyrevelferd til et frikshow. Noen påstander som slenges fram fra dyrevernshold kan være mer enn tvilsomme, men når en ubedøvet gris kastreres med sløvt redskap i beste sendetid, holder det ikke å peke på at Norge er det eneste landet i verden som har forbud mot ubedøvet kastrering. Brennpunkt-dokumentaren har helt korrekt vist enkelttilfeller, men sammen med vårens avsløringer som førte til at Mattilsynets direktør gikk av, er det reist berettiget tvil om at norsk husdyrhold ikke er så rosenrødt likevel.


Landbrukets vanlige forsvarsmekanisme er å vise til lavt antibiotikaforbruk og verdens beste regelverk når kritikken kommer. At regelverket er bra utelukker som kjent verken brodne kar eller «enkelttilfeller» i næringen, og troverdigheten svekkes ytterligere når det viser seg at tilsynsordningen svikter. Skytset fra svinebøndene og organisasjonene deres bør med andre ord ikke rettes mot dyrevernerne, men heller siktes inn mot mangler hos Mattilsynet og kolleger som ødelegger bransjens navn og rykte. Det er spriket mellom liv og lære i landbruket – eller gapet mellom uverdige forhold til dyrene og selvskrytet – som gjør at troverdigheten glipper også for de av oss som gjerne slenger en saftig svinekotelett på grillen.