Bomring i rute

Høylytt bomdemonstrasjon og avslag på nye forslag til bompakken.

Omtrent 200 demonstranter møtte utenfor Rogaland fylkeskommunes lokaler tirsdag formiddag for å vise sin misnøye nok en gang.

Det var partiet Folkeaksjonen nei til mer bompenger som arrangerte protesten, som fikk besøk av fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) og fylkestingsrepresentant Anita Egeli (Frp). Til møtet stiller Egeli interpellasjon til fylkestinget om nye forslag til bomringavtalen, som ble senere nedstemt.

Da fylkesordfører Tengesdal tok ordet vendte mange av demonstrantene ryggen til, og langvarige rop om «nok er nok» rommet til hun var ferdig å snakke. 
– Målet er en bedre hverdag med kollektivtrafikk, sier hun.

LES OGSÅ: 7 av 10 er mot ny bompengeordning i Rogaland

Frps Egeli møtte til dels samme skjebne, men fikk låne øret til demonstrantene etter hvert.

– Frp har ikke støttet disse lokale forhandlingene, og jeg vil nå forklare vår interpellasjon om endringer til bymiljøpakken.

Egelis fire forslag i interpellasjonen består av: En ny runde med de fire kommunene innblandet i pakken, rushtidsavgiften må utgå i sin helhet, en konsekvensutredning på hva bymiljøpakken vil bety for næringsliv of private økonomisk, og ønske om å se på muligheten for fritak eller rabatter for å hindre økning av sosiale forskjeller for dem som kan vise mangel på alternative reisemåter utenom bil.

– Må stå ved beslutningen

Egelis interpellasjon ble nedstemt av fylkesutvalget på møtet rett etter demonstrasjonen, med kun stemmen fra sitt eget parti, Frp.

   Fylkesordførerens svar til Egelis forslag lyder:

– Bomringen innføres 1. oktober på grunnlag av Stortingets vedtak. Fylkesordføreren mener at regionen må stå ved denne beslutningen.

– Jeg er av den klare oppfatning at en oppsigelse av Byvekstavtalen vil ha store negative konsekvenser vedrørende statens økonomiske engasjement i regionen. Jeg syns vi må få til en god reforhandling. Jeg mener vi har en rekkefølge i den videre prosessen som vi nå må stå i, og jobbe videre med.

LES OGSÅ: Kolumbus sier seg klare for bompassasjerer

– Ikke optimistisk

Lederen i Folkeaksjonen mot bompenger, Frode Myrhol, hadde lite tro på interpellasjonen før møtet.

– Jeg er helt sikker på at den kommer til å falle. De har vel flertall så. Men jeg håper på mindre justeringer, som å snu bommen på bybrua, sier han, og nevner det er urettferdig at Stavanger har 75 makspasseringer, mens Bergen og Oslo har 60.

– Men det er mange demonstrasjoner framover. Vi kommer også til å ha en den 1. oktober, dagen bomringen trer i kraft.

– Det er dyrt nok

Alenemor for to barn, Tonje Moland, syns bomringen ikke er forsvarlig for mange, inkludert henne.

– Jeg har ikke penger til mer. Det er dyrt nok. Hvorfor kan ikke Oljefondet betale dette, sier hun.