Illustrasjonsfoto.

Bompenger til besvær og nytte?

KOMMENTAR: Vi får et radikalt bedre kollektivtilbud, bedre bilveier og sykkelveier, skriver Venstres Per A. Thorbjørnsen.

Av Per A. Thorbjørnsen, kommunalråd og gruppeleder Stavanger Venstre

I mars 2017 sa Stortinget enstemmig ja til 25 milliarder i bompenger på Nord-Jæren. Det er viktig å understreke ordet enstemmig. Det kan være ulike lokale standpunkt fra de ulike stortingspartiene i prosessen før et endelig vedtak, men nå etter det enstemmige vedtaket i Stortinget har det skjedd mye forunderlig her i regionen.

Nå begynner partier lokalt å innta nye standpunkter motsatt av hva de sa i den lokale høringen for knapt to år siden, og de lar Stortinget ta skylden, selv om de lokalt har stemt for. Det et feigt!

I over tjue år har jeg skrevet kommentarer her i avisen. Det er blitt noen hundre om smått og stort. Jeg tenkte at jeg skulle hive meg over en kommentar om bompengeordningen på Nord-Jæren. Ingen overfestlig oppgave, motstanden er stor og jeg har sikkert mye å tape på akkurat det tema. Det får stå sin prøve. Flere enn ordføreren i Stavanger må stå for sine valg!

Jeg skal stå for vedtak Venstre og jeg har vært med på i kommunestyrene på Nord-Jæren, i fylkestinget og til slutt i Stortinget. Jeg er glad for at ordføreren var så krystallklar i sin tale til bystyret sist mandag for å realisere Stortingets vedtak.

Det hadde seg nemlig slik at Fremskrittspartiet fremmet en interpellasjon om bompengeordningen med blant annet følgende forslag til vedtak: «Stavanger kommune trekker støtten til bompengefinansiering av Bypakken Nord-Jæren» Det ble nedstemt. Heldigvis! Hele 54 av bystyrets 67 medlemmer fulgte ordførerens forslag at Stavanger bystyre opprettholder de vedtak som er gjort i forbindelse med etablering av BypakkeNord-Jæren og Byvekstavtalen. 

LES OGSÅ: Bompenge-bombene

Det kommer 38 nye bomringer. Noen av plasseringer har vi som kommune protestert på. Venstre har stemt for å flytte flere av bomstasjonene. En av plasseringen ble også tatt opp i Stortinget. Det var liten støtte å hente! Men Bompengeringene kan aldri bli helt rettferdig plassert og noen bomstasjoner burde vært plassert annerledes.

Det skal samles inn 25 milliarder kroner fram mot 2033. Sannsynligvis blir prisen uten rabatt på 44 kroner i rushtiden og 22 kroner utenom. Nord-Jæren er ikke alene. Vi er ikke eneste storbyregion som får bompengering. Alle de store, og etter hvert de mellomstore byene får det. I Oslopakke 3 blir prisen 59 kroner for en dieselbil i rushtidene og Bergen får høyere priser enn oss. Bare på Vestlandet blir det en drøss med bompengeprosjekter. Deriblant Nordhordalandspakken, Ryfast, E39 Kristiansand-Mandal-Lyngdal-Sandnes, og en rekke bomprosjekter nordover på E39, bypakker i Møre og Romsdal, og byutviklingspakke i Bergen.

Alle bomprosjektene landet over er nesten til å miste pusten av. Det er og blir samlet inn bompenger for over 300 milliarder kroner. Spørsmålet er åpenbart: «Hva er alternativet?» Vi kan velge å gjøre omtrent ingenting med framkommelighet for næringsliv og enkeltpersoner, for trafikksikkerhet, for kollektivtilbud og for sykkeltilbud. Vi kan si at Staten skal ta alt, men i en kamp på statsbudsjettet mellom en rekke samferdselsprosjekter vil det bety at mange prosjekter ikke vil bli noe av, eller at skattene må økes for å få finansiert prosjekter. Økte skatter for alle til mer vei vil også fort oppleves urettferdig. 

LES OGSÅ: Banket igjennom tidenes bompengefest

Gjennom satsingen i bymiljøpakken på Nord-Jæren får vi tilbake mye. Alt vil bli mer effektivt enn dagens situasjon – et radikalt bedre kollektivtilbud, bedre bilveier og sykkelveier. De største prosjektene i bymiljøpakken vil medføre at vi får:

* Bussveien, i akse fra Stavanger sentrum til Sandnes sentrum, til Forus vest og Stavanger lufthavn, Sola. I tillegg med akse fra Stavanger til Kvernevik og Risavika.
* Transportkorridor vest med firefelts vei fra flyplassen til Risavika og videre nordover til E39.
* Firefelts motorvei på E39 fra Tasta i Stavanger til Harestad i Randaberg.
* Firefelts motorvei på E39 fra Hove til Ålgård.
* Sykkelstamvegen, som er en sykkelvei av høy standard, mellom Stavanger, Forus og Sandnes.
* En rekke sykkelveier og gangveier i hele regionen.

Bompengeordningen er ikke noe vi politikere drømmer om. Men i dagens situasjon er det et viktig og nødvendig virkemiddel. Venstre vil fortsatt arbeide for at kollektivutbyggingen og sykkelutbygging skal dekkes i all, all hovedsak av Staten. Jeg har forståelse for dem som hevder at det er urimelig at bilistene dekker kostnader til kollektivutbygging. For noen år tilbake, da bybanen ble planlagt her i regionen, var den statlige satsingen null kroner til kollektivutbygging i storbyene. Den borgerlige regjeringen (til januar 2018) har med Venstres og KrFs hjelp økt støtten til 50 prosent. Men Venstre har programformulert å øke støtten ytterligere slik at Staten minst støtter med 70 prosent. En økt statlig andel vil kunne føre til at bompengeprisene også vil gå ned.

I evalueringen om et år ønsker vi i Venstre å se på justeringer av bomstasjonene, ulike rabattordninger og ikke mist utfordringen som spesielt er knyttet bomstasjonspasseringene til hundvågsbeboerene. Vi kaster imidlertid ikke blår i øynene på bilistene. Vi lover å forsøke. Vi garanterer ikke gjennomslag.

Jeg har lært meg i mitt politiske liv å være så ærlig og oppriktig en kan. Mitt parti er et antipopulistisk parti. Det er av og til ekstra tøft. Det betyr i denne sammenheng at bompengeordningen innføres her på Nord-Jæren etter intensjonene i oktober 2018. Som liberaler er jeg alltid på vei til å finne nye og bedre løsninger. Det gjelder også bompengeordningen på Nord-Jæren! Jeg tror bompenger for veiutbygging vil eksistere i nok en generasjon, men staten må ta betydelig mer av kostnader til kollektivutbygging og sykkelveier.

LES OGSÅ: Enighet om 25 milliarder i bompenger

Vi kan og bør på sikt også vurdere andre innkrevningsordninger enn dagens bomstasjoner. Venstre vil arbeide for det! Det trenger forhåpentligvis ikke gå altfor mange år for å få ordnet det.

Men bompengeordningen kommer i oktober. Vi må kunne stå ved våre valg. Vi er ikke en unik region som må ta belastningen alene. Alle byregioner er i samme situasjon. Det er dette som et gjeldende norsk politikk. Det handler på sikt i hovedsak å gjøre det lettere for næringsliv og privatbilister, for å kunne skape vekst, for miljøvennlige løsninger og for å få utslippene ned. Vi har gjort et valg! Det er tøft. Men vi får sannelig stå oppreist når vedtakene er fattet og gjennomføringsdatoen nærmer deg!

LES OGSÅ: Varsler omkamp om bompenger