Bompenger rammer folk flest

DEBATT: Frp er det eneste partiet som konsekvent har stemt mot Bypakke Nord-Jæren, skriver Frp-politiker Sissel Stenberg.

Av Sissel Stenberg, Stavanger Frp, nestleder kommunalstyret for levekår

Første oktober skjer det! Dessverre. Da pakkes byens sentrum inn av en indre bomring som medfører at det blir 38 nye bomstasjoner i Stavanger. Og la det være helt klart. Dette skjer mot Fremskrittspartiets stemmer. Og det kan ikke gjentas ofte nok. Fremskrittspartiet er det eneste paritet som konsekvent har stemt mot Bypakke Nord-Jæren. Og ja, det stemmer også at et enstemmig storting, inkludert Fremskrittspartiet, har stemt for Bypakken.

Våre partifeller på Stortinget har forholdt seg til vedtaket som er fattet lokalt og samferdselsministeren må som kjent følge Stortingets vedtak. Imidlertid finnes det et lite lyspunkt, idet statlig finansiering er økt med 10 prosent, fra 40 prosent til 50 prosent, og det gir lavere bompenger.

Flere partier ser ut til å ha våknet først nå og gir uttrykk for sterk bekymring spesielt for barnefamilier. Men i Fremskrittspartiet er vi ikke bare bekymret for ekstrabelastningen det blir med en stor ekstraregning i form av bompenger for barnefamiliene, men for folk flest som blir påført denne regningen.

Selv om Stavanger i areal er en liten og tett by, er det ikke slik at alle i en familie bor i samme bydel. Den indre bomringen, som «murer sentrum inn», vil medføre at de fleste innbyggere i Stavanger vil måtte betale bompenger for å besøke sin familie, venner og kjente. Mange besøk kan man kanskje velge å ikke avlegge, men det endrer seg raskt den dagen gamle foreldre, eller andre familiemedlemmer trenger hjelp og tilsyn fra deg som pårørende. Stavanger kommune sin eldrepolitikk heter «Leve hele livet», hvilket vil si at alle som er i stand til det skal få lov til å bo hjemme så lenge som mulig. I dette bilde er pårørende og frivillig innsats viktige bidrag til å oppnå målsettingen om å bo hjemme lengst mulig. Og kommer dine kjære på sykehjem er også sjansen for å passere en bomstasjon på veien faretruende stor.

Stavanger kommune har sin Frivillighetsmelding fastsatt en målsetting på 25 prosent frivillighet. Det er en høy målsetting som i seg selv er vanskelig å nå. Og med alle hindrene i form av de nevnte 38 nye bomstasjonene, som nå kommer 1. oktober, må nok denne målsettingen skrinlegges.

Sikkert er det heller ikke at det er lagt til rette for fritidsaktiviteter i egen bydel, hvis ditt barn er funksjonshemmet. Er du så uheldig at dere da må ut av bydelen, ja da lyser lyktestolpen mot deg og tar et jafs inn i pengepungen din.

Plasseringen av mange av bomstasjonene er det også stor grunn til å stille spørsmål ved, f. eks bomstasjonen i Fylkeslege Ebbesens gate som er plassert rett etter rundkjøringen ved sykehuset. Man har altså klart det kunststykket det er å få innlemmet sykehuset i indre bomring, så man sikrer seg at alle som bor utenfor indre bomring er nødt til å betale ekstra bompenger når sykehusbesøk skal avlegges. Dette er helt uakseptabelt for Fremskrittspartiet.

Vi har og vil fortsette å kjempe imot denne og andre svært urimelige plasseringer.