Bompenger – moderne form for tyveri fra bilistene

DEBATT: Bompengemotstanden er økende i hele landet. Det ser ut til at mange politiske partier begynner å få panikk

Av: Inge Tellnes

Jeg leser i Rogalands Avis 13. juni at Bystyre-medlemmer fra KrF i Stavanger og Sandnes, samt ordfører for KrF i Finnøy, vil ha en mer rettferdig form for brukerbetaling av vei, som fortsatt vil redusere kø, veibelastning, miljø- og klimaforurensning i storbyene.

Parisavtalen og klimamålene må ligge til grunn, sier de. De går også inn for å redusere rushtiden fra klokken 15.00 til 16.30 for å skjerme de som skal kjøres til fritidsaktiviteter. På sikt vil de innføre 50 prosent betaling for elbiler og introdusere lokale tilpasninger til utsatte barnehagefamilier.

Det høres bra ut, men hvordan denne rettferdige ordning skal være sier de ingenting om. Når det gjelder rushtiden så har jeg observert at i denne tiden er det veldig mange elbiler på veiene og de betaler som kjent ikke bomavgift. Det er ikke det minste merkelig at bominntektene i rushtiden er halvparten av det en regnet med.

Jeg er ikke imot bompenger for bestemte prosjekter, for eksempel når ferjer blir erstattet av bruer eller tunneler. I slike tilfeller vil det være rettferdig med avgifter. Bymiljøpakkene er noe helt annet. Ingen land har slike urettferdige ordninger som Norge. Sverige, Danmark og Finland bygger veier uten «bymiljøpakker». De løser sine trafikkproblemer uten bompenger. Norge bør ha større forutsetninger for å løse sine trafikale problemer enn disse landene som ikke har de store oljeinntektene vi har.

Stanley Wirak i Sandnes vil ha bort rushtidsavgiften da den ikke har noen stor betydning for trafikken. Det er kun snakk om å få inn penger. Det er en begynnelse til å få bort hele bymiljøpakken.

Bompengemotstanden er økende i hele landet. Det ser ut til at mange politiske partier begynner å få panikk. Frp, som har vært imot bompenger i opposisjon, vurderer om de skal gå ut av regjeringen. Oppslutningen om Frp er på et lavmål og det er ikke overraskende når de, i store ord før de gikk inn i regjering, sa at med Frp i regjering skulle det ikke være en eneste bom.

Mest skuffende er det at Arbeiderpartiet, som jeg har betraktet som en forsvarer for sosial rettferdighet, sviker vanlige folk. De går inn for «veiprising» som ikke er noe annet enn en bom i hver bil. 

Det ser ut til at flere politiske partiene forsøker å gi inntrykk av at de vil ha en mer rettferdig bompengeordning, nå også KrF. Jeg tror ikke de politiske partiene får gehør hos bilistene. De aller fleste har gjennomskuet falskheten i de såkalte «Bymiljøpakkene». Det har naturligvis ikke noe med miljø å gjøre. Det er kun snakk om å få inn penger.

Det er på tide at politikerne lytter til folket. Bilistene betaler mer enn nok avgifter. Det er mest rettferdig at alle må være med å betale for bedre veier og kollektivtrafikk. Staten må betale, enten over skatteseddelen eller ved å bruke av oljefondet.