Rogaland Ap vil på sikt erstatte bompenger med andre former for veifinansiering. FOTO: ROY STORVIK

Bom-skrekken

LEDER: Selv om årsmøteuttalelsen om bompenger bærer mer preg av glideflukt enn salto, kan Ap kritiseres for å begå lettversjonen av populisme.

Drøyt tre år etter fylkestingets bypakkevedtak og et halvt år før den nye bomringen kommer på plass, begynner panikken å spre seg i enkelte partier. Den siste uken har anklagene haglet mellom Fremskrittspartiet og Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB). I helgen var det Rogaland Arbeiderpartis tur til å bli tatt av bomskrekken.


Den endelige uttalelsen fra Ap-årsmøtet var selvsagt vag, men underbygges med det kjente kravet om at regjeringen må dekke inntil 70 prosent av kollektivinvesteringene i storbyene – mot 50 prosent i dag. Bompenger skal avvikles «på sikt» og veiprosjekter i større grad finansieres over skatteseddelen. Aps utgangspunkt er det knapt mulig å være uenig i, nemlig at bilister med tynnest lommebok rammes hardest av bompenger og rushtidsavgift. Gjenvalgt fylkesleder Stanley Wirak pekte på den usosiale siden av bompengeøkningen i forbindelse med debatten om bypakkevedtaket i 2014, og akkurat der har Ap sine ord i behold.


Arbeiderpartiet har begått snuoperasjoner før, som da partiet i 2012 var for bybane den ene uken og imot den neste. Selv om årsmøteuttalelsen om bompenger bærer mer preg av glideflukt enn salto, kan Ap kritiseres for å begå lettversjonen av populisme. Har panikken nådd Aps rekker etter at det omsider gikk opp for politikere og folk flest hva bypakkevedtaket innebærer av kostnadsøkninger for bilistene? Ap var en del av fylkestingsflertallet i desember 2014 og er det fremdeles, men i mellomtiden har partiet hatt et elendig stortingsvalg og ditto meningsmålinger. Uttalelsen er også en ren gavepakke til et Frp som bare lot det gå noen timer før det kom invitasjon til å bli med på å trekke Stavanger ut av Bypakke Nord-Jæren. At årsmøtet til Rogaland Ap heller ikke tar høyde for at bompenger og rushtidsavgift også skal bidra til å endre folks transportvaner, bidrar til å gjøre en svak uttalelse enda svakere.