Rektor ved Hundvåg skole, Fridstein Bjerga, frykter de vil rekruttere færre lærere til skolen på grunn av den nye bomstasjonen som skal komme på Bybrua.

Bom kan ødelegge for rekruttering av lærere

Rektor ved Hundvåg skole tror den nye bomstasjonen på Bybrua kan hindre skolen fra å rekruttere kompetente lærere. Foreldre er urolige.

– Det har alltid vært utfordrende å få folk til Hundvåg. Avstanden og trafikken skremmer, sier rektor ved Hundvåg skole, Fridstein Bjerga.

Han tror neppe bomstasjon på Bybrua vil hjelpe med dette. 

– Selvfølgelig vil det bli vanskeligere å få tak i fagutdanna personale. Alt som gjør det dyrt eller tungvint å reise hit, gjør Hundvåg mindre attraktivt.

Bypakke Nord-Jæren

Torsdag 30. mars ble Bypakke Nord-Jæren vedtatt i Stortinget. Det betyr 30 milliarder til vei, buss og sykkel i regionen frem mot 2033. Prosjektet finansieres delvis av bompenger. I Stavanger vil det derfor komme 11 nye bomstasjoner rundt sentrum, en av dem på Bybrua.

– Det oppleves urettferdig. Vi bor på en øy, og tidvis må vi også av denne øya, sier Lill Eriken. 

Hun er en av flere hundvågbuer som har sendt klage til ordfører Christine Sagen Helgø (H) angående den nye bommen.

– Jeg frykter at tilstanden på skolen forverres og at vi ikke vil få kvalifiserte lærere, sier Eriksen.

Bekymret

– Bommen er malplassert.

Bystyrerepresentant for Høyre i Stavanger, Egil Olsen, mener Hundvåg er i en særstilling. 

– Vi har et lite bydelssenter og et lite helsetilbud. Alt må til byen for å gjøres.

Han er altså enig med hundvågsbuene som nå klager til hans partikollega, Sagen Helgø.

– Jeg er selvfølgelig bekymret for rekrutteringen av lærere. Folk fra andre bydeler i Stavanger søker ikke jobb på Hundvåg hvis det betyr at de må kjøre gjennom to bomstasjoner på vei til jobb, sier han. 

Han mener det ikke er den politiske viljen det står på.

– Da saken var oppe til høring, regnet vi med at vi skulle ta for oss en bom av gangen i ettertid. Det nektet fylket og Vegvesenet, sier han. 

– Ta bussen

– Plasseringen av disse bomstasjonene har vært gjennom en demokratisk prosess, både hos kommunen og fylkestinget. Det har vært diskusjoner, men så sent som i forrige uke gikk politikerne på Stortinget inn for disse plasseringene, sier sekretariatsleder for Bypakke Nord-Jæren i Statens vegvesen, Stine Haave Åsland. 

Hun peker på målet med bypakken, som er nullvekst av personbiltrafikk og at flere skal reise kollektivt.

– Det betyr at det vil bli dyrere å kjøre inn i disse bomringene i rushtiden, men at det også er her det vil være lettest å velge bort bilen, sier hun. 

Hun er ikke enig i at Hundvåg er i en særstilling. 

– Det vil være veldig mange i andre bydeler som også vil måtte betale for å kjøre fra og til jobb. Men mitt håp er at flere fra Hundvåg skal kunne ta bussen. Vi har allerede begynt å øke frekvensen ut dit.

Hun peker på at når flere reiser kollektivt, vil det bety mindre kø for dem som absolutt trenger å bruke bilen.