Administrerende direktør i NBBL, Thor Eek tror på boligprisøkning.

– Boligprisene vil øke 5 prosent i 2016

Administrerende direktør i Norsk boligbyggelag (NBBL), Thor Eek tror på en boligprisøkning på fem prosent i 2016 – på landsbasis.

– NBBL tror ikke på noen utflating av boligprisene, til det er temperaturen i boligmarkedet for stor og rentene er og ser ut til å forbli historisk lave. Selv om det regionalt har blitt noe høyere arbeidsledighet tror vi ikke det får de store nasjonale konsekvensene. Vår vurdering er at vi får en boligprisøkning på ca 5 prosent i 2016, sier Thor Eek, adm dir i NBBL i en pressemelding.

Utviklingen i norsk økonomi er den største bekymringen i forhold til boligprisprognosen. Stigende gjeldsgrad i husholdningene og det faktum at boligprisene over flere år har økt mer enn både byggekostnadene og lønnsveksten, er andre momenter som kan tale for en svakere prisutviklingen fremover.

NBBL finner imidlertid fire argumenter som veier tyngre og som Eek tror vil bidra til å løfte boligprisene også i 2016:
1) Boliglånsrenten er lav og det er ventet ytterligere rentekutt fra Norges Bank.
2) Det er langt billigere å lånefinansiere kjøp av egen bolig enn å leie en tilsvarende bolig.
3) Tilbud-/etterspørselen etter boliger taler for stigende priser da befolkningsveksten fortsatt vil være høy og boligbyggingen er begrenset, spesielt i Osloregionen.
4) Sist, men ikke minst tyder antall omsetninger, antall boliger til salgs og formidlingstiden på at aktiviteten i markedet er høy. Dette er indikatorer som NBBL forventer at dempes i forkant av betydelig retningsendringer i boligprisutviklingen.