Boligprisene sank med 0,6 prosent i Stavanger i juli.

Boligprisene i Stavanger synker videre

I Stavanger har boligprisene falt med 6,3 prosent de siste 12 månedene. I juli sank boligprisene med 0,6 prosent, viser ferske tall fra Eiendom Norge.

Boligprisutviklingen i Stavanger er svakere enn i de andre store norske byene og landet under ett, hvor boligprisene steg med 0,2 prosent i juli.

I Stavanger har boligprisene falt med 6,3 prosent de siste 12 månedene.

Regionen har en svakere boligprisutvikling enn Norge for øvrig, hvor boligprisene har steget med 8,8 prosent siste 12 måneder.

Det ble solgt 98 boliger i Stavanger sist måned, en nedgang på 5,8 prosent sammenlignet med juli i fjor.

Hittil i 2016 er det solgt 22,3 prosent færre boliger enn i tilsvarende periode i 2015.

Ved utgangen av måneden var det 522 boliger til salgs, noe som er 25,9 prosent færre enn for ett år siden.

Gjennomsnittlig salgstid i Stavanger sist måned var 130 dager, mot 51 dager i landet under ett.

Gjennomsnittsboligen i Stavanger koster kroner 3.038.752,-.

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris i Stavanger er nå lavere enn gjennomsnittet i landet.