Boligprisene i Stavanger steg med 1,3 prosent

Det har i mai blitt solgt 418 boliger i Stavanger, noe som er 2,8 prosent færre enn samme måned i 2017.

Det er en sterkere utvikling enn gjennomsnittet av de siste fem årene på -0,1 prosent, og det er en sterkere utvikling sammenliknet med Oslo (+1,0 prosent), Bergen (+0,6 prosent) og Trondheim (+0,5 prosent), viser tall fra Eiendom Norge.

– Boligprisutviklingen i mai var sterk for måneden å være og prisene steg i alle områder i landet. 12 måneders veksten er nå positiv nasjonalt for første gang siden høsten 2017, og trenden er sterk etter fire måneder på rad med vekst i de sesongkorrigerte prisene, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Nedgang siste 12 måneder

I Stavanger har boligprisene sunket med 0,8 prosent de siste 12 månedene. Det er sterkere enn i Bergen (-1,1 prosent), men det er svakere enn i Oslo (-0,7 prosent) og Trondheim (-0,2 prosent).

Det har i mai blitt solgt 418 boliger i Stavanger, noe som er 2,8 prosent færre enn samme måned i 2017.

Hittil i år har det blitt solgt 1832 boliger i Stavanger, noe som er 2,1 prosent flere enn tilsvarende periode i 2017.

Det har i mai blitt lagt ut 559 boliger til salgs i Stavanger, noe som er 1,2 prosent færre enn tilsvarende måned i 2017.

Hittil i år er det lagt ut 2359 boliger til salgs i Stavanger, noe som er 3,3 prosent flere enn tilsvarende periode i 2017.

Gjennomsnittlig salgstid i Stavanger sist måned var 63 dager. Det er tregere enn i resten av landet, som hadde 41 dager i gjennomsnitt.

Gjennomsnittsboligen i Stavanger koster nå kroner 3.250.000,-

Landsgjennomsnitt

Korrigert for sesongvariasjoner gikk boligprisene opp med 1,1 prosent i løpet av mai landet sett under ett, viser Eiendom Norges statistikk.

Til tross for at det siste året har bydd på en del nedgang, er nå boligprisene 1,0 prosent høyere enn for ett år siden. Korrigert for sesongvariasjoner er økningen på 1,1 prosent.

I mai ble det solgt 9643 boliger i Norge, noe som er 2,5 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2017.

Den geografiske inndelingen for beregningen av prisutviklingen er endret fra og med januar 2018. Kommunene Forsand, Sandnes, Rennesøy, Finnøy, Sola og Randaberg inngår nå i Stavanger-indeksen.