Stavanger.

Boligprisene i Stavanger sank med 1,2 prosent i september

Boligprisutviklingen i Stavanger er svakere enn i de andre store norske byene og landet under ett, hvor boligprisene sank med 0,1 prosent.

I Stavanger har boligprisene falt med 5,3 prosent de siste 12 månedene, viser Eiendom Norges boligprisstatistikk for september.

Regionen har en svakere boligprisutvikling enn landet for øvrig, hvor boligprisene har steget med 10,0 prosent siste 12 måneder.

Det ble solgt 254 boliger i Stavanger sist måned, en økning på 10 prosent sammenlignet med september i fjor.

Hittil i 2016 er det solgt 13,8 prosent færre boliger enn i tilsvarende periode i 2015.

Ved utgangen av måneden var det 532 boliger til salgs, noe som er 40,1 prosent færre enn for ett år siden.

Gjennomsnittlig salgstid i Stavanger sist måned var 75 dager, mot 34 dager i landet under ett.

Gjennomsnittsboligen i Stavanger koster kroner 3.027.000,-. 

Normal september

– Den sterke trenden vi har sett i det norske boligmarkedet i 2016 fortsatte i september. Utviklingen er primært drevet av en sterk prisoppgang i Oslo-regionen. I landet for øvrig har de fleste steder hatt nedgang i prisene, noe som er normalt i september, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.