Marianne Chesak og Kari Nessa Nordtun frykter fortsatt kommersiell ferjedrift over Høgsfjorden kan ødelegge inntektsgrunnlaget for Ryfast. Foto: Marius Vervik, NTB scanpix

Blir resultatet kutt driftsbudsjetter for skole og helse?

KRONIKK: En ferjeforbindelse over Høgsfjorden kan ødelegge for innbyggerne i Stavanger og Rogaland.

Av Marianne Chesak, fylkesvaraordfører (Ap), og Kari Nessa Nordtun, gruppeleder, Stavanger (Ap)

Vi kan komme i en situasjon hvor både kommunen og fylket må gjøre dype kutt i skole og velferd på grunn av denne private ferjedriften. Regjeringen og Stortinget har krevd milliardgarantier, for så å endre vilkårene i etterkant. Derfor bør de nå lytte til oss som må leve med konsekvensene. 

Det er en dårlig løsning med den varslede kampen mellom Stavanger Høyre og Sandnes Frp. I Arbeiderpartiet mener vi at vi heller må finne en annen konstruktiv tilnærming.

Det er mange gode grunner til at Forsand og Sandnes ønsker en slik ferjeforbindelse, men vi trenger ikke ta stilling til det. For ifølge samferdselsdepartementet, styrt av Høyre og Frp, har private aktører rett til å tilby en ferjeforbindelse på Høgsfjorden, om de ønsker det. Hva kommune eller fylkeskommunen skulle mene om selve ferja sin eksistens, er derfor irrelevant.

Men det kan utvilsomt få store konsekvenser for oss. Det er dette som bør være vår bekymring og debatt i tiden som kommer. Blir resultatet kutt i kommunen og fylket sine driftsbudsjetter for skole og helse? Eller må hver enkelt av oss betale mer i bompenger for å komme oss gjennom tunnelen? Sistnevnte er etter vårt syn ikke aktuelt. Grensen for hvor mye folk kan betale i bompenger er nådd.

Problemet er da garantiene. For Stavanger kommune har stilt selvskyldnergaranti på nesten to milliarder kroner for Ryfast. Rogaland fylkeskommune har stilt en tilsvarende garanti på over fire milliarder kroner. En viktig forutsetningene for at begge garantiene i sin tid ble stilt, var at ferjeforbindelsen mellom Sandnes og Forsand ble lagt ned. På samme måte som ferjeforbindelsen til Karmøy og Skudenes skulle legges ned når Rennfast og T-forbindelsen ble bygget. En annen viktig forutsetning var at rabatten ved bruk av kort/brikke skulle ligge på mellom 30 og 50 prosent.

Nå ser det ut til at ferjedriften fortsetter over Høgsfjorden, og Stortinget har også bestemt at rabatten kun kan ligge på 20 prosent. Det blir med andre ord dyrere å kjøre Ryfast og du får en alternativ ferje.

Med andre ord er to viktige forutsetningene blitt brutt. Dette vil igjen gå ut over finansieringen av Ryfast: Det blir et naturlig valg for mange å ta ferje dersom det blir en rimeligere løsning enn å kjøre gjennom tunnelen. Dette kan igjen medføre at garantiene blir aktivisert. Da vil både Stavanger kommune og fylket stå overfor en alvorlig økonomisk situasjon.

Dette kan igjen få nasjonal betydning. Vi trenger ikke å bevege oss lengre enn til Rogfast-prosjektet før vi ser at hele 16 milliarder kroner er stilt i garanti. Hvorfor skal det ikke komme privat ferjedrift her? I Hordaland har de allerede blitt tvunget til å gi tillatelse til privat ferjedrift for Sunnhordland Ferjerederi etter at tunnelen var bygget og garantien fra fylket var stilt. Det kan bli lukrativt med ferje mellom Skudeneshavn og Mekjarvik igjen hvis Rogfast får rekordhøye bompengesatser.

I kommuneloven er det et forbud for fylket og kommunen mot å inngå garantier. En kan kun stille garanti i saker med høy risiko hvis det er økonomisk forsvarlig. Det er derfor rart at Stortinget godtar og forventer at det blir stilt selvskyldnergaranti i milliardklassen, når regjeringen i etterkant bidrar med å øke risikoen for garantien.

Derfor må regjeringen våkne og ta ansvar. Bortfallet av vilkårene, som Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune har stilt, må bli kompensert, eller så må regjeringen påta seg ansvaret. For alternativet er at samferdselsprosjekter blir betalt med penger som skulle vært brukt på helse og skole.