Lege og Høyre-politier Kåre Reiten. Foto: Tone Helene Oskarsen

– Blidensol fyrer opp under rasismebålet

At Blidensol sykehjem forbyr hijab, mener Kåre Reiten (H) er med på å fyre opp under det rasistiske bålet. Det mener Blidensol er tøys. Arbeiderpartiet sier de nå tar saken videre til administrasjonsutvalget.

Tidligere denne uken ble det kjent at Blidensol sykehjem har vedtatt å forby bruk av hijab i arbeidstiden. Som en konsekvens av dette har to ansatte anmeldt sykehjemmet, og saken er klaget inn til Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO), skriver TV2. 
Kåre Reiten (H), lege og leder i kommunalstyret for levekår (KL) synes Blidensol har fattet et uheldig og unødvendig vedtak. 

– Hvis en ser rundt om på sykehjemmene, er det mange forskjellige nasjoner som jobber der og som gjør en fantastisk jobb. Hadde det ikke vært for dem, både nå og i framtiden, hadde sykehjemmene slitt med bemanningen. Blant annet derfor synes jeg vedtaket de har gjort er uheldig, sier han til RA.

Helt vanlig med hodeplagg

Reiten sier han har problemer med å forstå at hodeplagg skal være et problem på en demensavdeling, og viser til Blidensols uttalelse om at vedtaket er gjort med tanke på beboernes velvære.

– Jeg kan ikke med sikkerhet si at dette ikke er korrekt, men jeg mistenker heller sterke meninger i styret. En skal selvfølgelig få mene hva en vil i Norge, men jeg synes dette er unødvendig, og at det kanskje er med på å fyre oppunder rasismebålet, sier Reiten. 

Videre sier han at det var helt vanlig for kvinner å bære hodeplagg så mye som 90 år tilbake i tid i Norge, og viser til både skjerf og skaut.

– En dement person husker ikke ting som har skjedd i dag, men de husker ofte det som skjedde for lenge siden. Derfor kan kanskje hodeplagg gi gode minner og positive assosiasjoner, heller enn negative, sier Reiten. 

En inkluderende by

Neste uke vil Sahfana Ali (Ap), ta opp saken som spørsmål i administrasjonsutvalget og i kommunalstyret for levekår.

 – Vi vet at sykehjemmene er avhengig av arbeidstakere med minoritetsbakgrunn, og vi skal framstå som en inkluderende og internasjonal by. Da må det vises i høyeste grad også i praksis, sier Ali.

Videre sier Arbeiderpartiet at de vil be rådmannen gå i dialog med styret på Blidensol sykehjem, for å komme fram til en løsning som er best for alle parter.

– Jeg har blitt kontaktet av ansatte ved sykehjemmet, som nå står i fare for å miste jobbene sine. De er meget engstelige og frustrerte over situasjonen og mener at det er diskriminerende, sier Ali.  

Bare tøys

Kirsten Smedvig, nestleder i driftsstyret ved Blidensol sykehjem, synes ikke noe om Reitens kommentar om rasismebål.

– Det er bare tøys. Vi setter beboerne i første rekke, ikke de ansatte, og vi synes det er en unødvendighet å bære politiske, ideologiske eller religiøse plagg på en institusjon, sier Smedvig til RA.