Helge Orstad og Ole Rugland har meislet ut forslag som både FK og aksjonærgruppen kan leve med. Det er de godt forbøyd med. Foto: Torbjørn Svendsen

Ble enige på fire dager

Helge Orstad og Ole Rugland presenterte i dag et nytt organisasjonskart for Viking FK og Viking AS. De er trygge på at løsningene de presenterer finner gehør både i FK og hos aksjonærene.

Følg RA Sporten på Facebook!

Slik er forslaget som skal gjennom ekstraordinært årsmøte i Viking FK, og i ekstraordinær generalforsamling i Viking AS i første del av mai:

* Samarbeidsavtalen forlenges fra 2019 til 2026 med tilleggsavtale som ivaretar elementene i den siste tids diskusjoner

* Viking Fotball ASA omdannes til Viking Fotball AS.

* Viking går tilbale til to styrer. To representanter fra FK-styret vil sitte i nytt AS-styre på fem personer

* Et mer formelt og beslutningsdyktig sportslig utvalg (SU) opprettes

* Styrer og SU skal få klarere mandater

* Partene er enige om at minst en person av hvert kjønn skal oppnevnes i FK-styrets og aksjonærenes andel av AS-styret. Det betyr at minst to av fem skal være kvinner.

* Viking FKs vetorett beholdes i forhold til vedtaksendringer. Vetorett ved valg av styreleder i AS tas bort.

* Emisjon gjennomføres så raskt som mulig (etter årsmøte/generalforsamling i mai). Ramme: 15 til 20 millioner kroner.

LES OGSÅ: Danielsen signerte ny kontrakt

Enighet på fire dager

Helge Orstad og Ole Rugland er gamle kjente, og det tok altså bare fire dager før de to hadde funnet løsningene på det aksjonærgruppen og FK-gruppenar kranglet om i årevis.

– Kanskje var det sånn at det var sunt for oss alle at partene fikk blåse ut. Det at Helge og nner hverandre godt har gjort det enkelt å få alle synsvinkler opp på bordet, sier Ole Rugland under presentasjonen.

De to satte seg ned mandag morgen, og hadde neste møte allerede på kvelden.

– Utpå onsdagen fikk vi troen på at dette skulle la seg gjøre. Vi har hele tiden hatt kontakt med våre grupper, og det er ingen tvil om at alle ønsker det beste for Viking, sier Helge Orstad som har representert aksjonærgruppen som har stemt ned forslagene til det tidligere ASA-styret med CHarlie Granfelt i spissen.

Raskt og langsiktig

Både Orstad og Rugland er klare på at de måtte jobbe raskt. Samtidig var det viktig å løse alt det var uenighet om, og løsningene måtte være langsiktige.

– Vi kan ikke risikere at Viking igjen havner i en sånn situasjon. Nå skal forslaget vårt opp på årsmøte og generalforsamling før det er endelig vedtatt, men ingen av oss tviler på at dette blir vedtatt. Det er godt forankret i begge leirer, sier Ole Rugland.

Rugland pekte flere ganger på at den nye modellen er i slekt med tidligere ordninger i samdriften av Viking FK og Viking Sport.

– Det har fungert bra tidligere, og jeg ser ingen grunn til at ikke dette skal fungere godt også i tiden framover, sier han.

Nedjustert emisjon

Den varslede, og hardt tiltrengte, emisjonen er nedjustert fra 25–30 millioner kroner til 15–20 millioner. Helge Orstad mener det er fornuftig.

– Slik situasjonen er for næringslivet er det bedre å sikte seg inn på beløp som er realistiske. Den første kalkylen hadde kanskje bare 20 prosent sjanse for å nå 25 millioner. Det ville vært veldig uheldig for Viking. Administrasjonen må legge opp driften etter det. Det er en utfordring, men i samarbeid med det nye AS-styret må de finne en fornuftig løsning i forhold til det aksjonærene kan bidra med, sier Orstad til RA.

Eirik Henningsen kunne ikke svare ja eller nei på om det nye emisjonsbeløpet betyr utsettelse av klubbens kunstgressprosjekter.

– Nei, vi må jobbe videre med prospektet i forhold til de nye beløpene. Vi har tidligere skissert litt over 17 millioner kroner for å klare likviditeten ut 2017. Som tidligere er vi avhengig av å selge spillere for å bedre driften. Kunstgress tror vi er riktig vei å gå, sier han.

– Nå er jeg først og fremst glad for den løsningen Helge Orstad og Ole Rugland har jobbet fram. Jeg er imponert over hva de har klart i løpet av en kort uke, legger Vikings daglige leder til.

Nytt sportslig utvalg

Duoen Orstad/Rugland har vekket til live sportslig utvalg i arbeidet for å finne enighet mellom FK-grupperingen og de misfornøyde aksjonærene. Utvalget vil få mer makt og myndighet enn det har hatt de siste tiårene.

I praksis betyr det at SU er stedet der sport skal argumentere for at de trenger en ny spiss eller en ny midtstopper. Etterpå vil AS-styret med sine fem personer ta den endelige avgjørelsen.

SU vil ha tre medlemmer utpekt av FK-styret (trenger ikke være styremedlemmer), mens AS-styret skal ha to medlemmer i SU. Disse vil være to av de fem i AS-styret.