Med Høyre i regjering går klimagassutslippene ned og veksten i økonomien opp, skriver stortingsrepresentantene Tina Bru og Nikolai Astrup (begge Høyre). Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB scanpix

Blå klimapolitikk virker

DEBATT: Med Høyre i regjering går klimagassutslippene ned og veksten i økonomien opp.

Av Tina Bru og Nikolai Astrup, stortingsrepresentanter for Høyre

Vi mener det skal lønne seg å velge miljøvennlig, både for deg og meg, og for bedriftene. Derfor gjennomfører vi et grønt skifte der vi reduserer klimagassutslippene, samtidig som vi skaper flere nye arbeidsplasser. Det står i grell kontrast til forbuds- og påbudspolitikken som føres av Arbeiderpartiet, MDG og SV.

Klimautfordringen er en av vår tids største utfordringer og krever at vi tar i bruk ny teknologi, samarbeider internasjonalt og bruker skatter og avgifter for å belønne miljøvennlige løsninger. Høyre mener at Norge har teknologi, kompetanse og ressurser til å gå foran i det grønne skiftet. Det må være lønnsomt og det må skapes verdier for at det grønne skiftet skal lykkes. Derfor lager vi rammebetingelser og støtteordninger som hjelper bedriftene til å utvikle og prøve ut ny teknologi som kutter utslippene og øker konkurransekraften.

Sammen med våre samarbeidspartier V og KrF har vi derfor gjennomført et taktskifte i klimapolitikken i de fire årene vi har sittet i regjering. Vi har kraftig økt bevilgningene til en lang rekke klimatiltak, Norge har vært en bidragsyter til å få på plass Parisavtalen og vi har laget et felles rammeverk med EU for å kutte utslipp.

Vi har overoppfylt ambisjonene i klimaforliket fra 2012 og resultatene begynner vi nå å se. Med Høyre i regjering settes det rekord i antall elbiler på norske veier, i løpet av få år vil vi ha 50 batteriferjer i trafikk og ikke på 25 år har det vært bygd ut mer ny fornybar energi. Og utslippene i Norge gikk ned med 1 pst. fra 2015-16 – og hele 3,6 pst. I veitrafikken.

Det siste klimapolitikken trenger nå er en Ap-ledet regjering som skal samarbeide med partier som har så ulik klimapolitikk som Senterpartiet på den ene siden, og Miljøpartiet de Grønne på den andre. Vi har vist at vi kan føre en klimapolitikk som både skaper arbeidsplasser og kutter utslipp. Vi frykter at en ny rødgrønn regjering vil sette foten ned for flere viktige klimapolitiske virkemidler - inkludert samarbeidet med EU som Sp er svært skeptisk til. Når vi vet at MDG og SV i tillegg vil avvikle olje- og gassnæringen kan vi også få en feilslått klimapolitikk som fører til at fellesskapet taper store inntekter.

Vi har vist at vi har en stødig hånd i klimapolitikken, men vi har fortsatt store ambisjoner. Utslippene skal kuttes med 40 pst. innen 2030 i samarbeid med EU, alle nye kjøretøy etter 2025 skal være null- eller lavutslippskjøretøy, vi lover minst 50 pst. statlig finansiering av nye store kollektiv- og jernbaneutbygginger og vi skal fortsatt ha gode støtteordninger for bedriftene til å skape nye grønne arbeidsplasser.

En stemme til Høyre er en stemme på en forutsigbar, næringsvennlig klimapolitikk for de neste fire årene – og for en politikk som faktisk virker.